Przed nami XVIII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, który odbędzie się w dniach 29-30 stycznia 2018 r.  w Warszawie Hotelu Marriott. Patronem Medialnym Kongresu jest Magazyn Biomasa.

Reklama

W tym roku Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL odbędzie się pod hasłem „Rok 2018: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”.

Rok 2018 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem nowych inwestycji jak i nowymi priorytetami rządowej polityki energetycznej.

Przyjęta panelowa formuła Kongresu połączona z wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii polskich spółek energetycznych oraz zmian zachodzących na rynku.

W tym gronie chcemy poruszyć kwestie kondycji sektora elektroenergetycznego i gazowego, perspektyw dla rozwoju elektromobilności i kogeneracji, budowania rynku mocy, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Tegoroczna edycja odbędzie się  w warszawskim Hotelu Marriott. Program kongresu podzielony został na osiem paneli tematycznych, podczas których wystąpią między innymi Krzystof Tchórzowski, Minister Energii czy Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  1. Co się wydarzy w energetyce w 2018 roku – perspektywa Rządu i przedsiębiorstw
  2. Reorganizacja polskiego rynku produkcji energii – inwestycje w innowacyjność?
  3. Jak wyzwolić potencjał inwestycji w cieple
  4. Gaz w polityce energetycznej Polski
  5. Elektromobilność
  6. Klastry energetyczne, OZE, innowacje
  7. Rynek sprzedaży i dystrybucji energii i gazu
  8. Energetyka vs Środowisko

Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL – szczegóły:

Zdjęcie: www.powerpol.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE