Obowiązek zakupu ciepła przez zakłady energetyczne od OZE i spalarni wejdzie w życie 19 czerwca.

Reklama

Ministerstwo Energii zaznaczyło w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, że nie definiowano w nim obowiązku zakupu ciepła, ponieważ  jest on dostatecznie określony w art. 116 ust. 1 ustawy o OZE. Skupiono się natomiast na zakresie obowiązku i warunkach technicznych zakupu ciepła.

Obowiązek zakupu ciepła ma spoczywać na przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się obrotem ciepłem lub jego wytwarzaniem i sprzedażą odbiorcom końcowym.

Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem ciepłem muszą więc teraz uwzględniać koszty zakupu ciepła w kalkulacji swoich taryf.Ustawodawca zabezpiecza jednak ich interesy. Wskazuje bowiem, że nie może ona być wyższa od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających sieć.

Obowiązek zakupu ciepła cząstkowy

Gdy ciepło zostanie wytworzone w instalacji współspalania obowiązek zakupu dotyczy jedynie części ciepła wytworzonego w OZE lub spalarni. Ponadto, by obowiązek zakupu ciepła był zrealizowany, zapewniona musi być odpowiednia wydajność instalacji  uzdatniania wody. Ważna będzie też jakość wody.

Monitoring warunkiem

Kolejnym warunkiem jest zapewnienie możliwości rejestrowania i kontrolowania parametrów nośnika ciepła. Monitorowana ma być też  ilość dostarczanego ciepła. Rozporządzenie wymaga ponadto zapewnienia zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametrów oraz zdalne sterowanie pracą instalacji.

Pełny tekst Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie obowiązku zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci ukazał się w Dzienniku Ustaw z 5 czerwca.

Pełną treść rozporządzenia znaleźć można pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1084

Na zdjęciu: Ciepłownie opalane biomasą wyposażone są w nowoczesne urządzenia na bieżąco kontrolujące parametry pozyskiwanego ciepła

Zdjęcie: Redakcja

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE