Już po raz  piąty, 30 sierpnia w Warszawie, odbędzie się Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”. W trakcie wydarzenia, którego organizatorem jest CBE Polska, omówione zostaną możliwości inwestowania we wszystkie rodzaje kogeneracji.

Reklama

Podczas spotkania głos zabiorą zarówno eksperci reprezentujący największe koncerny energetyczne, lokalne przedsiębiorstwa, a także firmy z nimi współpracujące. Prowadzący spotkanie zanalizują opłacalność budowy i modernizacji zakładów. Kryteriami inwestycji będą wielkość, lokalizacja i dobrane technologie oraz skomentują wpływ systemów wsparcia na rozwój CHP. Prowadzący spotkanie zwrócą uwagę, jak czytać prognozy szacujące czas zwrotu nakładów inwestycyjnych w obliczu przyszłego wdrożenia rynku mocy.

Wśród najważniejszych zagadnień:

 • rozwój kogeneracji w Europe
 • rynek mocy w kontekście kogeneracji
 • przyszły system wsparcia dla przemysłowych i systemowych elektrociepłowni
 • produkcja chłodu, ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu
 • nowa elektrociepłownia systemowa – odpady vs. miks wielopaliwowy
 • ORC jako sprawdzona technologia dla wytwarzania energii w kogeneracji
 • elastyczna kogeneracja gazowa – bezpieczeństwo energetyczne
 • modele finansowania i dofinansowywania inwestycji kogeneracyjnych

Do udziału w seminarium zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli:

 • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
 • przemysłowych odbiorców energii (takich jak mleczarnie, browary, zakłady mięsne, przetwórnie owoców, hurtownie, supermarkety, szklarnie etc.)
 • przedsiębiorstw rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby
  oczyszczalni ścieków
 • obiektów nieprzemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną/chłód (m.in. duże klimatyzowane budynki biurowe i mieszkalne, hotele, baseny, szpitale)
 • potencjalnych inwestorów, dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
 • firm doradczych i kancelarii prawnych
 • przedsiębiorstw z sektora budownictwa przemysłowego oraz wykonawców projektów
 • banków finansujących inwestycje energetyczne
 • rządu, samorządów, branżowych izb i stowarzyszeń

Więcej informacji wkrótce na www.cbepolska.pl i pod nr telefonu: +48 22 82 77 123

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE