Już w grudniu w Hotelu Mercure w Poznaniu odbędzie się II Narodowy Kongres Biometanu. Konferencja organizowana jest przez Biomass Media Group, wydawcę „Magazynu Biomasa”, „Rynku Biogazu” oraz „Rynku Biometanu”. Zobacz program wydarzenia!

Grudniowy II Narodowy Kongres Biometanu to druga edycja konferencji. – Czas żeby branża biometanowa w Polsce wystartowała. Rok 2019 może okazać się w tym zakresie przełomowy – komentuje Jolanta Kamińska ze spółki BMG. – Zainteresowanie biometanem jest w kraju coraz większe. Nie tylko wśród biogazowników szukających nowych możliwości biznesowych, ale także wśród sektora transportowego, koncernów paliwowych i przemysłu oraz uczestników systemu EU ETS – dodaje J. Kamińska. Grudniowa konferencja odbędzie się w dniach 9-10 grudnia w Poznaniu, w Hotelu Mercure.

Reklama

ZAREJESTRUJ SIĘ NA KONGRES


Program konferencji

Wśród prelegentów II Narodowego Kongresu Biometanu znajdują się m.in. Michał Tarka i Marcin Trupkiewicz z Kancelarii Prawnej TTW, Marek Pituła i Paweł Filanowski z Polskiego Stowarzyszenia Biometanu, ekonomista i doradca gospodarczy dr Andrzej Wrębiak oraz Adam Stępień z Krajowej Izby Biopaliw. Do grona prelegentów dołączył także dr Radosław Pomykała z AGH w Krakowie i dr Aleksander Makaruk z firmy Axiom. – Udział w konferencji potwierdzili eksperci sektora OZE, biogazowego oraz biopaliw. Poza dużą dawką wiedzy merytorycznej tradycyjnie proponujemy uczestnikom Kongresu wyjątkową okazję spotkań B2B – podkreśla Maciej Kosiński, wiceprezes BMG.

Program wydarzenia obejmuje kwestie regulacji prawnych dla sektora biometanu, finansowania inwestycji, wymagań jakościowych dla biometanu zatłaczanego do sieci gazowej, optymalnego modelu biznesowego biometanowni. – Pokażemy także potencjał biometanu w transporcie, poświęcając temu zagadnieniu cały blok tematyczny – komentuje Jolanta Kamińska. Uczestnicy Kongresu zapoznają się także z aktualnymi europejskimi top-tematami w obszarze biogazu oraz nadchodzącymi trendami dla branży bioenergii.

PONIEDZIAŁEK 9 grudnia

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10:00 Otwarcie konferencji

Maciej Roik, prezes zarządu Biomass Media Group

10:15 – 12:00 I sesja tematyczna: Biometan w Polsce. Regulacje prawne i finansowanie inwestycji.

1/Biometan a realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego

2/System wsparcia dla biometanu w Polsce

3/Biometanownia – optymalny model biznesowy

4/Finansowanie instalacji biometanowej

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa, networking

12:30 – 14:00 II sesja tematyczna: Biometan – biogaz spełniający wymagania jakościowe gazu sieciowego – zagadnienia praktyczne. Czy może być źródłem zysku dla inwestora? Blok Polskiego Stowarzyszenia Biometanu: Marek Pituła, Paweł Filanowski, Andrzej Wrębiak.

1/Wymagania jakościowe gazu sieciowego

2/Technologie produkcji biometanu z biogazu z punktu widzenia regulacji systemowych oraz oczekiwań odbiorców i operatorów sieci

3/Ekonomika projektu biometanowego w zależności od wykorzystania biometanu i wyboru systemu wsparcia

4/Procedura w praktyce (na podstawie realizowanych projektów)

14:00 – 14:45 Lunch

14:45 – 16:00 III sesja tematyczna: Biometan w Polsce i Europie – perspektywy rozwoju

1/Włoski model wsparcia dla biometanu

2/Doświadczenia uzdatniania biogazu do jakości gazu ziemnego w Austrii, Niemczech i Szwajcarii

3/Magazynowanie gazu w okresach latnich

16:00 – 16:30 Przerwa kawowa, networking

16:30 – 17:30 IV sesja tematyczna – Biometan w transporcie

1/Rola biometanu w dekarbonizacji transportu

2/Biometan w transporcie miejskim – case study

3/Biowodór jako komponent paliw ciekłych w transporcie – polskie doświadczenie

4/Oferta specjalna dla samorządów – „zazielenianie” transportu miejskiego/lokalnego – opłacalna realizacja celów gospodarki niskoemisyjnej?

17:30 – 18:30 Panel dyskusyjny podsumowujący II Narodowy Kongres Biometanu

20:00 Kolacja branżowa

WTOREK, 10 grudnia

10:00 – 12:00 Analiza procesu fermentacji a efektywność produkcji biogazu – warsztaty w Laboratorium Ekotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Partnerzy Kongresu Biometanu 2019

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są:

Kancelaria Tarka Trupkiewicz Wspólnicy – kancelaria prawna specjalizująca się w branży energetycznej z naciskiem na odnawialne źródła energii. TTW promuje najnowsze trendy i nowoczesne modele biznesowe. Prawnicy TTW Legal znani są m.in. z przygotowania i wdrożenia koncepcji innowacyjnych rozwiązań prawnych dla branży OZE w Polsce, w praktyce stosowanych w obowiązujących aktach prawnych rangi ustawowej.

Polskie Stowarzyszenie Biometanu – organizacja ekspertów zajmujących się rozwojem produkcji i wykorzystywania biometanu, jako odnawialnego, niekopalnego źródła energii. PSB opiniuje i wspomaga działania władz państwowych i samorządowych zmierzających do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych oraz nowoczesnej energetyki konwencjonalnej.

Partnerem wydarzenia jest:

Krajowa Izba Biopaliw – organizacja branżowa zrzeszająca i reprezentująca sektor wytwórczy biopaliw i biokomponentów. Priorytetowym celem działalności KIB jest podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wspomaganie ich efektywnego funkcjonowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

Kontakt w sprawie Kongresu Biometanu:

Maciej Kosiński, maciej.kosinski@magazynbiomasa.pl, tel. +48 792 122 038

*Program konferencji może ulec zmianie.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE