Narodowa Rada Rozwoju, organ konsultacyjno – doradczy przy prezydencie, na spotkaniu poświęconym rozwojowi wsi sformułowała osiem rekomendacji. Wśród nich znalazł się postulat większego wykorzystania OZE w rolnictwie.

Reklama

Rolnictwo powinno znajdować się pod opieką państwa – podkreślił prezydent Andrzej Duda otwierając 6 kwietnia posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju pt. „Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse”. W spotkaniu NRR wzięli udział m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, posłowie i senatorowie, przedstawiciele agencji rolnych oraz przede wszystkim przedstawiciele rolników – przewodniczący stowarzyszeń i związków zawodowych rolników.

Wśród kilku prezentacji przeprowadzonych podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim  swoje wystąpienie miał również prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski.  W prezentacji pt. Zmiana paradygmatu w energetyce – rolnik podmiotem i producentem energii wskazywał na konieczność wykorzystania potencjału OZE na obszarach wiejskich. – W obowiązującym obecnie paradygmacie – dotychczasowym modelu i koncepcji rozwoju energetyki, rolnik jest wyłącznie klientem, który płaci za energię lub dostarcza innym podmiotom „wolne zasoby” – przestrzeń i związane z nią odnawialne zasoby energii dla energetyki. Jednakże w znikomym stopniu korzysta on na wartości dodanej, która pojawia się zwykle poza obszarami wiejskimi i rolnictwem, na dalszych etapach łańcucha przetwórczego – komentował Grzegorz Wiśniewski.

Prezes IEO dodał, że wykorzystanie potencjału źródeł odnawialnych przez rolników powinno zostać umożliwione przez „nadanie rolnikowi prawa do wytwarzania energii z OZE i swobodnego dysponowania nią – na potrzeby własne, na sprzedaż do sieci – w formie wprowadzenia w życie tzw. taryf gwarantowanych”. Grzegorz Wiśniewski zwrócił ponadto uwagę na konieczność przygotowania rządowego programu rozwoju OZE w rolnictwie.

n1347881417

Podczas spotkania NRR na konieczność rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich zwrócili uwagę też inni członkowie Rady – prof. Jacek Zimny oraz prof. Mirosław Parol. Jak czytamy w sprawozdaniu Kancelarii Prezydenta RP z ostatniego posiedzenia NRR, „wysokie koszty zaopatrzenia rolnictwa w paliwa i energię przekładają się na koszty żywności i uderzają w konkurencyjność polskiego rolnictwa, bilans handlowy i bezpieczeństwo żywnościowe kraju”.

Źródło: wnp.pl

Zdjęcia: prezydent.pl (fot. Grzegorz Jakubowski)

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE