Czy zgodnie z nowym art.72 a ustawy o OZE, wprowadzającym obowiązek sprzedaży na giełdzie energii elektrycznej wytworzonej do końca 2020 roku, dotyczyć on będzie wszystkich instalacji OZE z wyłączeniem tylko niektórych z  nich? – o komentarz do tego nowego zapisu pokusił się Rafał Hajduk, partner w kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka, a który przeczytać można na portalu wnp.pl.

Reklama

Kilka dni temu rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii. Jak informuje wnp.pl Rafał Hajduk zwraca uwagę, że zaproponowany nowy art. 72a ustawy o OZE wprowadza obowiązek sprzedaży na giełdzie energii elektrycznej wytworzonej do końca 2020 roku. Wskazany wyżej obowiązek, zgodnie z ust. 1 proponowanego art. 72a, dotyczyłby, wszystkich instalacji OZE, z wyłączeniem tylko określonych typów mikroinstalacji lub małych instalacji. Rafał Hajduk ocenia, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby zmuszać do sprzedaży energii na giełdzie wytwórców energii z OZE, którzy nie korzystają z aukcyjnego systemu wsparcia i wierzy, że nie taka była intencja autorów nowelizacji. (…)

Przepis ten w aktualnie proponowanym brzmieniu zmuszałby, od momentu wejścia w życie nowelizacji, wszystkie takie instalacje do sprzedawania całej produkowanej energii elektrycznej wyłącznie poprzez giełdę energii, nie rozróżniając pomiędzy instalacjami istniejącymi a instalacjami, które mają dopiero powstać, między instalacjami korzystającymi ze wsparcia wynikającego z systemu aukcyjnego a instalacjami, które z tego wsparcia nie korzystają i być może nie będą z niego korzystać w przyszłości. Nie uwzględnia też tego, że wiele instalacji ma już zawarte umowy wieloletnie sprzedaży energii elektrycznej – mówi dla wnp.pl Rafał Hajduk. –
Mam nadzieję, że nie taka była intencja twórców projektu, a tylko przepis został niefortunnie sformułowany. Inaczej należałoby mówić, że rząd chce wprowadzić giełdowy obowiązek sprzedaży prawie całej energii elektrycznej produkowanej w Polsce z OZE.

Źródło: wnp.pl

Więcej: http://energetyka.wnp.pl

Zdjęcie:123RF

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE