Jest raport URE na temat wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji za 2018 r. Wynika z niego, że najwięcej energii wyprodukowały i sprzedały hydroelektrownie. Z biogazu pozarolniczego wyprodukowano 60 794,124 MWh, a z biomasy 501,329MWh.

Jak co roku Urząd Regulacji Energetyki opublikował „Raport – zbiorcze informacje dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub małej instalacji (art. 17 ustawy o odnawialnych źródłach energii)”. W porównaniu z rokiem 2017 zdecydowanie więcej energii elektrycznej wyprodukowano z biogazu pozarolniczego.

Reklama

Najwięcej energii elektrycznej w małych instalacjach wyprodukowała hydroenergia 109 639,733 MWh. Na drugie pozycji w tym rankingu uplasował się biogaz nierolniczy 60 794,124 MWh, za nim energia promieniowania słonecznego27 514,328 MWh. Wyprodukowana energia wiatru to 9 994,875MWh, a zamykająca listę biomasa – 501,329.

Łączna ilość energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z OZE i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej pochodzi z:

  • hydroenergii – 100 693,540 MWh
  • biogazu – 17 055,445 MWh
  • energii słonecznej – 15 069,715 MWh
  • wiatru – 9 127,324  MWh
  • biomasy – 337,708 MWh.

Natomiast rok wcześniej (Raport URE 2017) było to:

  • z hydroenergii – 95 704,295 MWh
  • z biogazu – 4 039,107 MWh
  • z PV – 3 464,229 MWh
  • z wiatru – 1 555,519 MWh
  • z biomasy – 59,599 MWh.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Zdjęcie: shutterstock

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE