Zeszłotygodniowa (16.12.2016 r.)  konferencja „Koncepcja Klastrów Energii w ramach POIiŚ 2014 – 2020” zorganizowana przez Ministerstwo Energii była okazją do przedstawienia idei klastrów energetycznych – novum, które wprowadza nowelizacja ustawy o OZE. Choć pytań co do definicji klastrów i zasad ich funkcjonowania było wiele, ME deklaruje mocne poparcie dla tego projektu.

Reklama

Ministerstwo Energii mocno popiera koncepcję klastrów energii – powiedział Jerzy Kwieciński z Ministerstwa Rozwoju podczas otwarcia konferencji. – Koncepcja będzie silnie wdrażana na poziomie krajowym i regionalnym – dodał podkreślając, że klastry wpisują się w realizację polityki niskoemisyjnej oraz polityki spójności.

W podobnym tonie wypowiadał się minister energii Krzysztof Tchórzewski, według którego klastry energii mogą być polską odpowiedzią na wady OZE, wśród których wymienił zaburzenia techniczne wprowadzane do systemu przez OZE czy przeregulowanie rynku. Zdaniem ministra głównym celem tworzenia klastrów energii jest rozwój energetyki rozproszonej. – Dzięki temu będziemy mogli poprawić lokalne bezpieczeństwo energetyczne oraz uwzględnić miejscowe zasoby i potencjał – dodał. Minister dodał jednak, że kluczowe jest znalezienie sposobu na to, żeby klastry się opłaciły – docelowo, co podkreślał także wiceminister energii Andrzej Piotrowski podczas swojego wystąpienia –  powinny one funkcjonować bez systemu wsparcia w postaci aukcji czy dotacji. – Klaster to różnorodność OZE, która da mieszkańcom regionu pewność stabilności zasilania – podsumował Krzysztof Tchórzewski.

W trakcie konferencji rozmawiano także o finansowaniu klastrów energii. Budżet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 na aż 12 mld złotych na projekty proekologiczne, w tym klastry, zwiększenie efektywności energetycznej, budowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Dodatkowe pieniądze (5 mld zł) mogą się znaleźć w ramach programów NFOŚiGW, które będą ogłoszona na początku 2017 r.

Jak wynika ze słów ministrów Tchórzewskiego i Piotrowskiego, klastry energii powstaną nie w wyniku odgórnych regulacji rządowych, ale oddolnych inicjatyw samorządów i ich aktywności w tym zakresie. – Ministerstwo Energii nie da koncepcji ani rozwiązania. Każdy region powinien wypracować je sam – podkreślił Andrzej Piotrowski.

Dużo pytań pozostało bez konkretnych odpowiedzi – jak będzie wyglądała nowa definicja klastra energii? W jaki sposób klastry energii pozwolą na osiągnięcie samowystarczalności energetycznej? Dlaczego w ogóle opłaca się być w klastrze? Prognozę funkcjonowania k.e. w oparciu o ekspertyzę przygotowaną dla ME zaprezentowali przedstawiciele Krajowej Agencji Poszanowania Energii: Arnold Rabiega i Aleksander Śniegocki. Podkreślili oni także możliwe zagrożenia przy pierwszych inwestycjach klastrowych.

Ministerstwo Energii zapowiedziało powstanie pilotażowych klastrów energii. Jeśli koncepcja się sprawdzi, będzie wdrażana w całym kraju, jednak z zastrzeżeniem, że w dużej mierze będzie to zależało od inicjatywy samorządów.

Projekt Ministerstwa Energii odnośnie klastrów energetycznych ma się pojawić w lutym 2017 r.

Zdjęcia: Magazyn Biomasa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE