Pod koniec listopada br. w Przywidzu odbyło się spotkanie partnerów projektu SERENE z mieszkańcami miejscowości. Wydarzenie połączone zostało z Dniem Otwartym nowej oczyszczalni ścieków w Przywidzu, która jest jednym z obiektów badawczych projektu. Jednym z partnerów projektu jest Energa-Operator.

Spotkanie

Spotkanie informacyjne dla projektu SERENE dla mieszkańców odbyło się w Arenie Przywidz. Organizatorami byli polscy partnerzy projektu SERENE: Energa-Operator, Gmina Przywidz, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) oraz firma STAY-ON. Podczas spotkania organizatorzy przedstawili mieszkańcom czym jest projekt SERENE, jakie są jego cele i zakres oraz zachęcali ich do aktywnego udziału w projekcie. Spotkanie połączone było z Dniem Otwartym nowej oczyszczalni ścieków. Przywidzka oczyszczalnia ścieków jest to nowoczesny obiekt, który wymaga minimalnego nadzoru i znacznie poprawia jakość oczyszczania ścieków, a w rezultacie stan środowiska.

Reklama

Projekt SERENE

Podstawowym celem projektu SERENE jest zapewnienie lokalnym społecznościom, jak największej samowystarczalności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii. Kluczem do sukcesu będzie sprawna integracja różnych nośników energii, takich jak ciepło oraz energia elektryczna, w ramach spójnego systemu. Projekt obejmie m.in. wypracowanie rozwiązań z zakresu bilansowania wytwarzanej energii z zapotrzebowaniem na nią, z wykorzystaniem magazynów energii. Dzięki odpowiedniemu opomiarowaniu, poszczególni użytkownicy sieci znajdującej się na terenie wspólnoty energetycznej, będą mogli bardziej świadomie i aktywnie włączyć się w funkcjonowanie systemu energetycznego. Uwzględniając potrzeby Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) poziom pobieranej energii regulować będzie mogła również cała wspólnota energetyczna. W ramach projektu wypracowane zostaną rozwiązania i modele biznesowe, które uczynią współdziałanie użytkowników sieci energetycznej, a także OSD  korzystnym i atrakcyjnym dla wszystkich stron.

– Transformacja energetyczna wiąże się ze znaczną zmianą podejścia do zarządzania pracą sieci dystrybucyjnych. Ich operatorzy będą musieli dostarczać w sposób niezawodny nie tylko energię, ale też i bieżące informacje, które umożliwią wszystkim użytkownikom systemu energetycznego sprawną współpracę. Kluczowe stanie się szybkie reagowanie na bieżące potrzeby oraz koordynacja działań wszystkich przyłączonych do sieci podmiotów. Energa Operator, m.in. poprzez udział w międzynarodowych projektach, aktywnie uczestniczy w wypracowywaniu rozwiązań niezbędnych dla przeprowadzenia procesu transformacji energetycznej zarówno w Polsce, jak i w Europie – mówi dr hab. Wiesław Jasiński, wiceprezes zarządu Energi Operatora.


Czytaj też:10 kroków do wyjścia z kryzysu energetycznego


Obszar demonstracyjny w Przywidzu

W projekcie SERENE udział bierze 14 europejskich Partnerów. W jego ramach utworzone zostaną obszary demonstracyjne w trzech krajach europejskich – Danii, Holandii i w Polsce. Na obszary demonstracyjne wybrano te, które obejmują tereny wiejskie i mniejsze miejscowości.

Przywidz, obok Skanderborga w Danii oraz Olst w Holandii, został wybrany jako jeden z trzech obszarów demonstracyjnych dla projektu SERENE. Prace na terenie gminy skoncentrowane będą w trzech lokalizacjach: Arena Przywidz oraz szkoła, nowa oczyszczalnia ścieków, a także część osiedla mieszkaniowego. Mieszkańcy swoim udziałem mogą wesprzeć projekt, umożliwiając wykorzystanie swoich danych o zużyciu energii, co pomoże zdiagnozować stan sieci i zdefiniować priorytetowe działania, które poprawią jej parametry. Dodatkowo stają się oni potencjalnymi członkami wspólnoty energetycznej (klastra), która ma powstać w Przywidzu w ramach SERENE. Wielu mieszkańców odpowiedziało pozytywnie na apel organizatorów. Zdecydowali się udostępnić swoje dane pomiarowe wykazując się przy tym dużą aktywnością i zaangażowaniem.

Gmina Przywidz jest tegorocznym laureatem konkursu „Samorząd przyjazny energii”. Kapituła konkursowa doceniła bardzo dobrą współpracę gminy z Energa-Operator właśnie w ramach projektu SERENE.

Rynek biogazu i biometanu – najnowszy numer:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: energa.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE