Magazyny energii? Są przepisy wspierające ich rozwój!

magazyny energii

Ustawa licznikowa stworzyła ramy prawne dla rozwoju nowoczesnych technologii. Takich, które umożliwiają integrację energetyki rozproszonej. Zniosła też dotychczasowe bariery dla funkcjonowania magazynów energii. Mowa np. o podwójnym naliczaniu opłat sieciowych.

– Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne przewiduje m.in. całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej, zwalnia z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci, uwzględnia magazynowanie energii w systemach: wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej. Zwalnia również z opłat: przejściowej, mocowej oraz kogeneracyjnej – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.


Magazyny energii potrzebne przydomowym instalacjom!


Obecnie, magazyny nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru i traktowane są jako jednostki wytwórcze. Ustawa licznikowa wprowadziła obowiązek elektronicznej rejestracji magazynów energii pow. 50 kW. Pozwoli to monitorować rozwój technologii magazynowania w Polsce.  Rozporządzenie w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej wskaże, jak będzie wyglądać wzór rejestru magazynów energii elektrycznej, wzór informacji przekazywanej przez posiadacza takiego magazynu w celu dokonania wpisu do rejestru oraz format danych zamieszczanych w rejestrze magazynów energii.

– Jest to ważny element rozwoju systemu elektroenergetycznego, opartego o zrównoważony rozwój energii ze źródeł odnawialnych. Rejestr magazynów energii elektrycznej będzie publiczny i prowadzony przez operatorów systemu elektroenergetycznego, na obszarze których jest położony magazyn– podsumowuje minister Moskwa.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

 

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: gov.pl
Zdjęcie: Newseria Business

This post is also available in: polski

bem