Czy miasta z południa Polski wykorzystują nowe technologie do inteligentnego rozwoju transportu
i infrastruktury, aby polepszyć jakość życia mieszkańców? Jak efektywnie wytwarzać energię
w mieście i czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu? Jak wykorzystać potencjał tkwiący w smart communities? Czy szwedzkie, niemieckie czy norweskie miasta są smart?

Na powyższe pytania odpowiedzi będą szukać eksperci, politycy oraz samorządowcy podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Smart – Inteligentne Miasta, który odbędzie się 28 maja w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Reklama

Wśród zaproszonych i potwierdzonych gości znaleźli się: marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, wicewojewoda śląski Mirosław Szemla, poseł Mirosława Nykiel, poseł Jacek Najder, prezydent Katowic Marcin Krupa,  oraz kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Arkadiusz Hołda.
Do bezpłatnego udziału są zaproszeni samorządowcy, przedstawiciele świata nauki oraz zainteresowani tematyką smart city.

Inteligentny rozwój miast to jedna z najciekawszych koncepcji rozwoju realizowana obecnie we wszystkich miastach, które chcą być określane mianem „nowoczesne”. Wiemy, że śląskie aglomeracje mają również ambicje, by rozwijać się zgodnie ze najlepszymi standardami, a wiele z nich już dziś wdraża projekty z zakresu nowych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, efektywnego gospodarowania energią, zrównoważonego transportu, czy inteligentnego zarządzania zasobami miejskimi. Wszystkie te działania zmierzają do jednego wspólnego celu – poprawy jakości życia w mieście – dlatego warto poznać inteligentne rozwiązania prezentowane podczas konferencji.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem m. in. marszałka województwa śląskiego, marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły, wojewody śląskiego, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Instytutu Kolejnictwa, Klastra 3×20, oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego – Oddział Górnośląski. Partnerami konferencji są m.in. Comarch, Q4Net a partnerem wspierającym jest Multimedialny Klaster Śląski HubClub.

28 maja w Katowicach odbędzie się już druga edycja Ogólnopolskiego Kongresu Smart – Inteligentne Miasta. Inauguracja jedynego w Polsce cyklu regionalnych konferencji o smart cities miała miejsce w Warszawie 30 marca. 120 przedstawicieli lokalnych samorządów, przedsiębiorcy i eksperci dyskutowali na temat wpływu nowych technologii na jakość życia w mieście. Duży nacisk na konferencji został postawiony na doświadczenia innych krajów europejskich – Norwegii, Szwecji czy Niemczech. Relacja z inauguracji Kongresu znajduje się na stronie www.inteligentne-miasta.eu,

Rejestracja jest aktywna do 27 maja, dlatego prosimy o szybkie podjęcie decyzji. Uczestnictwo prosimy zgłaszać przez stronę www lub bezpośrednio u organizatora (biuro@gp-group.eu, tel. 739 222 167). Więcej o konferencji, w tym aktualny program można sprawdzić na www.inteligentne-miasta.eu.

Wypowiedzi ekspertów:

Sebastian Christow, dyrektor Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji:

Zasadniczych elementem strategii rozwoju Polski na najbliższą dekadę powinno być uniknięcie „pułapki średniego rozwoju”, czego jednym z warunków jest jakościowy rozwój polskich miast w kierunku tego, co obecnie nazywa się inteligentnymi miastami (Smart Cities) związany z poprawą jakości życia i tworzeniem miejsc pracy.

W Polsce należy podjąć prace zorganizowane w formie ogólnokrajowego ponad resortowego programu, nazywanego tu „Programem i-Miasta”, o charakterze integracyjnym, co pozwoliłoby na uzyskanie efektu synergii, zwielokrotnienia wdrożeń wypracowanych metod i rozwiązań w wielu miastach i uniknięcia dublowania wysiłków w celu osiągnięcia podobnego wyniku w różnych miastach w wyniku nieskoordynowanego finansowania z różnych źródeł, w szczególności ponad perspektywy finansowania unijnego.

W ramach Programu mogłyby być finansowane projekty badawczo-rozwojowe, w których mogą uczestniczyć partnerzy czterech typów: jednostki naukowe (wyższe uczelnie i instytuty badawczo-rozwojowe), podmioty gospodarcze zainteresowane rozwojem i wdrażaniem eusług, miasta, oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Józef Neterowicz, radca w Ambasadzie Królestwa Szwecji:

Polityka zrównoważonego rozwoju na terenie miast polega na tym, by tak gospodarować istniejącymi na tym terenie zasobami i ponownie je wykorzystywać zamieniając je na nowe produkty lub energię, aby tylko na nowo eksploatować naturalne zasoby w ilości niedoboru ich na swym terenie. W Szwecji istnieją gminy, które są samowystarczalne nie tylko w ciepło ale również we własną energię elektryczną posiadając status prosumenta.

Wyższą formą organizacji miast jest polityka Symbio City, gdzie nie tylko dba się o optymalny sposób gospodarowania poszczególnymi działami gospodarki gminnej, ale również doprowadza się do efektu synergii między nimi tzn. np. spalarnia odpadów komunalnych, która rozwiązuje w najbardziej efektywny i ekologiczny sposób problem z komunalnymi odpadami. Przy okazji, spalarnia produkuje w niej najtańszą energię, ponieważ odpady komunalne to jedyne paliwo o cenie ujemnej. Tę samą funkcję spełniają miejskie biogazownie, w których frakcja biodegradowalna z odpadów komunalnych produkuje biogaz i biometan do celów energetycznych i transportowych.

Przykładem właściwie prowadzonej polityki zrównoważenia między potrzebami a zasobami jest Szwecja, gdzie nie doprowadziła ona do wysokich cen energii (25 proc. taniej niż w Polsce, emisja zawieszonego pyłu nie wykrywalna), ani obniżenia standardu życia mieszkańców przy okazji dając ogromnie pozytywne efekty szczególnie w zatrudnieniu i ekologicznej jakości życia.

Donata Kałużna, dyrektor w fundacji Green Cross Poland:

Według normy Światowej Organizacji Zdrowia taki obszar powinien zajmować 50 m2 na jednego mieszkańca aglomeracji. Tymczasem np. w najlepiej wypadającej pod tym względem Bydgoszczy (z ośrodków wojewódzkich), jest to 36 m2, a w Szczecinie – zaledwie 9,2 m2. Polskie miasta cierpią też z powodu zanieczyszczenia powietrza. Warszawa zajmuje np. 3. od dołu pozycję (po Krakowie i Katowicach): ma to związek z najwyższym wskaźnikiem zagęszczenia ruchu kołowego – aż 2126 samochodów/km2. Rosnące tempo życia sprawia ponadto, że jako społeczeństwo coraz mniej chętnie nawiązujemy relacje. Mniej niż jedna piąta Polaków uważa, że może ufać innym ludziom: aż 80% Polaków uważa, że “ostrożności nigdy za wiele”. Tzw. urban farming od lat jest popularny w Europie i na świecie, a w kraju nad Wisłą istnieje silny potencjał do rozwoju miejskiego ogrodnictwa.

Grupy sąsiedzkie biorące udział w programie będą mogły starać się o różne rodzaje i sposoby wsparcia dotyczące kwestii ogrodniczych oraz tych związanych z budowaniem dialogu sąsiedzkiego. Pakiety miejskiego ogrodnika (narzędzia, elementy małej architektury, nasiona i cebule roślin, bony na zakup roślin i ziemi, etc.) będą przyznawane za pomyślne wykonywanie zadań o charakterze partycypacyjnym (np. za zdobycie podpisów 15 osób chcących założyć ogród). Program wesprze ponadto lokalnych liderów, odpowiedzialnych za angażowanie lokalnej społeczności, rozdzielanie zadań i kontakt z operatorem kampanii. W nagrodę wezmą oni udział w kilkudniowych warsztatach.

Wśród zaproszonych i potwierdzonych gości znaleźli się: marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, wicewojewoda śląski Mirosław Szemla, poseł Mirosława Nykiel, poseł Jacek Najder, prezydent Katowic Marcin Krupa,  oraz kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Arkadiusz Hołda.
Do bezpłatnego udziału są zaproszeni samorządowcy, przedstawiciele świata nauki oraz zainteresowani tematyką smart city.

Źródło: Materiały prasowe organizatora

Zdjęcie: Materiały prasowe organizatora

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE