Zdaniem wiceministra energii Andrzeja Piotrowskiego istnieje znikome prawdopodobieństwo, że latem tego roku w kraju wystąpią ograniczenia w poborze mocy, związane z przeciążeniami sieci lub brakiem odpowiedniego wolumenu mocy w systemie.

Reklama

Zwraca on uwagę, że aktualna ocena Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wskazuje, że jest on systemem bezpiecznym

Poziom rezerwy mocy przekracza wymagany próg 18 proc. zapotrzebowania. Przyjęte procedury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa jego pracy zapewniają bezpieczne dostawy energii elektrycznej do odbiorców końcowych – podkreśla Andrzej Piotrowski.

Aktualna i planowana nadwyżka mocy dostępna dla Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) jest na odpowiednim poziomie dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Krajowego Systemu Energetycznego.

W poborze mocy bez ograniczeń

Ograniczenia w poborze mocy, które wystąpiły w Polsce w sierpniu 2015 r. oraz możliwość wystąpienia niedoborów nadwyżki mocy dostępnej dla OSP w najbliższych latach sprawiły, że podjęto następujące działania:

– zakupiono usługi Rezerwy Interwencyjnej Zimnej (IRZ) na okres 2016-2017, z opcją przedłużenia do 2019 r. Sumaryczna moc jednostek wytwórczych zakontraktowanych to 830 MW;

– w grudniu 2015 r. uruchomiono nowe połączenie elektroenergetyczne pomiędzy Polską a Litwą. Maksymalne możliwości przesyłowe to 500 MW;

– na polsko-niemieckim przekroju synchronicznym w czerwcu 2016 r. rozpoczęto eksploatację przesuwników fazowych na południowym połączeniu między Mikułowem a Hagenwerder (Niemcy). Operatorzy systemów przesyłowych PSE S.A. i 50Hertz uzgodnili tymczasowe wyłączenie linii transgranicznej między Vierraden a Krajnikiem. Pomoże to utrzymać bezpieczną pracę obu sieci przesyłowych, nawet w przypadku dużego obciążenia;

– uruchomiono rezerwy mocy w jednostkach wytwórczych niebędących Jednostkami Wytwórczymi Centralnie Sterowanymi (nJWCD). Usługa ta służy do zapewnienia minimalnych, niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy KSE, wielkości generacji mocy czynnej oraz mocy biernej w poszczególnych obszarach sieci. OSP dysponuje możliwością wykorzystania usługi rezerwy mocy w jednostkach nJWCD o sumarycznej wartości 300 MW;

– uruchomiono usługę DSR (Demand Side Response) – jest to redukcja zapotrzebowania świadczona przez odbiorców energii. Łączny wolumen mocy pozyskany w ramach zawartych już umów to blisko 200 MW;

– zwiększono możliwość operatorskiego importu energii – OSP zawarł z zagranicznymi operatorami systemów elektroenergetycznych umowy, które pozwalają w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich środków dostępnych w kraju, na operatorski import energii.

OSP z rezerwą

Dodatkowo funkcjonują regulacyjne usługi systemowe, jak np. operacyjna rezerwa mocy, czy praca z przeciążeniem. Pomagają one OSP bilansować zapotrzebowanie na energię z jej produkcją, przy zachowaniu nadwyżki mocy w systemie elektroenergetycznym.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę prognozy zapotrzebowania na moc szczytową, wyżej wymienione działania podjęte przez OSP oraz korzystną sytuację hydrologiczna, sprawiają, że istnieje znikome prawdopodobieństwo, że w okresie letnim 2017 r., wystąpią na terenie kraju ograniczenia w poborze mocy, związane z przeciążeniami sieci lub brakiem odpowiedniego wolumenu mocy w systemie.

 

(źródło: Ministerstwo Energii)

fot./www.liniakromoliceplewiska.pl

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE