„Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców  i energii” to tytuł cyklu konferencji naukowych organizowanych przez Fundację na Rzecz Czystej Energii, która zaprasza na kolejne, już siódme spotkanie  pod hasłem:  Ład energetyczny – rzeczywistość i idee. Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2017 r. w Poznaniu w gmachu A Uniwersytetu Ekonomicznego, przy Al. Niepodległości 10.

Organizatorami Konferencji są podmioty zrzeszone w Sieci „EnSePol” oraz inne działające samodzielnie jednostki badawcze: Instytut Elektroenergetyki (Politechnika Poznańska), Instytut Inżynierii Biosystemów (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Instytut Politologii (Uniwersytet Zielonogórski), Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Gdański), Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (Akademia Wojsk Lądowych). Wydział Cybernetyki – Instytut Organizacji i Zarządzania (Wojskowa Akademia Techniczna), Interdyscyplinarne Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa – (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.)

Reklama

Wśród animatorów przedsięwzięcia nie brak także podmiotów gospodarczych. Tak liczna reprezentacja podmiotów nadaje spotkaniu specjalny charakter i zapewnia wieloaspektowe podejście do podejmowanej problematyki. Obejmuje ona, w zakresie wskazanym tematem, zagadnienia: ekonomiczno-społeczne, geopolityczne, logistyczne, przyrodnicze, techniczne i prawne.

 

Ład energetyczny – rzeczywistość i idee – plan tematyczny Konferencji:

Panel ekonomiczno-społeczny: a. Zmiany cen na rynku paliw i energii – przyczyny i konsekwencje b. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw energetycznych c. Społeczny wymiar energetyki d. Konsument na rynku energii  e. Energetyka a administracja rządowa i samorządowa.

Panel logistyczny: a. Infrastruktura transferu surowców i energii – bezpieczeństwo i rozwój b. Łańcuch dostaw surowców i produktów energetycznych c. Zasoby surowców energetycznych – stan i perspektywy d. Energetyka rozproszona

Panel polityczno-prawny: a. Polityka energetyczna organizacji ponadnarodowych b. Bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze regionalnym i makroregionalnym c. Energetyka wybranych państw  d. Konwencjonalne i odnawialne źródła energii w świetle zmian legislacyjnych e. Regulacja rynków paliwowych i energetycznych f. Prawo w energetyce i energetyka w prawie

Panel środowiskowy: a. Energetyka wobec wyzwań dla środowiska naturalnego oraz klimatu b. Środowiskowa i ekologiczna ocena wyrobów c. Handel i zarządzanie emisjami d. Ekologia a innowacje e. Edukacja ekologiczna

Panel techniczny: a. Projekty i technologie b. Nośniki energii c. Magazynowanie energii d. Sprawność i efektywność energetyczna

Panel bezpieczeństwo i obronność: a. Bezpieczeństwo energetyczne b. Energetyka i służby mundurowe c. Infrastruktura krytyczna w energetyce d. Zarządzanie ryzykiem w energetyce

Panel bezpieczeństwo cybernetyczne: a. e – bezpieczeństwo systemu energetycznego b. e- bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych c. cyberterroryzm d. sztuczna inteligencja w energetyce

Kierownictwo Komitetu Naukowego mgr Marek Skociński (przewodniczący), prof. UG dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UPP dr hab. Jacek Dachdr Joanna Mazurkiewicz, prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. AWL płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. UE dr hab. Agnieszka Ziomek, dr inż. Radosław Szczerbowski, dr Robert Sobków.

Wpłaty na konto: 29109013620000000133809899 Prosimy o adnotacje monografia „Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii ed. 2017” Fundacja na rzecz Czystej Energii ul. Południowa 17, Chomęcice 62-052 Komorniki KRS 0000460112 REGON 302421050 NIP 777-323-15-21

Autorzy mają możliwość publikacji tekstów w monografiach tematycznych oraz zamieszczenie artykułu na płycie CD, dołączonej do punktowanego periodyku z listy MNiSW. Koordynatorzy sieci: dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ e-mail: konferencje@fundacjaenergia.pl, tel. +48 502 214 500.

 

Więcej: Ład energetyczny – rzeczywistość i idee

Zdjęcie:123RF

 

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE