Kto inwestuje w biomasę? I gdzie się już sprawdziła?

Kto inwestuje w biomasę

W najnowszym numerze Magazynu Biomasa publikujemy rozmowę z Mariuszem Hejnarem dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Lęborku, gdzie zdecydowano się na rozbudowę zakładu i szersze wykorzystanie biomasy. Gdzie jeszcze zapadają decyzje w podobnej sprawie?

Beata Klimczak: W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lęborku od 5 lat działa elektrociepłownia na biomasę. Po tym czasie, możemy chyba odważyć się  na podsumowanie, jak sprawdziła się ta instalacja?

MPEC Lębork Mariusz Hejnar

Mariusz Hejnar: Elektrociepłownia, w technologii ORC, faktycznie pracuje już 5 lat i jej eksploatacja nie sprawia kłopotów. Sprawdzają się założenia projektowe i eksploatacyjne. Zmienne warunki pogodowe naszej strefy klimatycznej oraz zmienne parametry fizykochemiczne biomasy nie mają większego wpływu na wyniki produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Sprawność przemiany biomasy w ciepło i energię elektryczną niezmiennie oscyluje wokół 85 proc. W 2017 wyprodukowaliśmy ok. 127 tys. GJ i 8 700MWhe, w 2018 ok. 130 200 GJ i ok. 8 300 MWhe w 2019 ok. 140 tys. GJ i 9 200 MWhe w 2020 ok. 147 000 GJ i ok. 9 600 MWhe.

Czy w pana ocenie, elektrociepłownie i ciepłownie miast wielkości Lęborka powinny inwestować także w instalacje biomasowe?

Jeśli dysponują zasobami biomasy, którą mogą pozyskać, elastycznymi kadrami, które sprawnie dostosują się do technologii – to tak. Jednak należy dobrze udokumentować zasoby, aby nie „wydzierać” sobie biomasy.


MPEC Nowy Sącz Paweł Kupczak

Paweł Kupczak

Prezes zarządu

MPEC Sp. z o.o. Nowy Sącz

Zakończona pod koniec 2020 r. budowa kotła na biomasę w Nowym Sączu stała się możliwa dzięki dotacji ze środków unijnych w wysokości blisko 5 mln zł, która stanowi 40 proc. wydatków kwalifikowanych projektu otrzymanych z NFOŚiGW.

Zrealizowany projekt budowy kotła opalanego biomasą, to pierwszy etap do uzyskania przez MPEC w Nowym Sączu statusu systemu efektywnego, w którym ponad 50 proc. energii cieplnej wytwarzane ma być w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz w kogeneracji. Paliwo biomasowe przyczyni się do dywersyfikacji dostaw paliw wykorzystywanych w kotłowni Millennium, a co za tym idzie, do zmniejszenia ryzyka wystąpienia braku paliwa jak również wzrostu cen ciepła wynikających ze wzrostu cen opału, a także do oszczędności w opłacie za emisje CO2, jako że biomasa traktowana jest jako paliwo niewnoszące emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja powyższego zadania wpływa pozytywnie na:

  • zwiększenie udziału ciepła wytworzonego z OZE w sieci ciepłowniczej o około 20 proc.,
  • spadek emisji gazów cieplarnianych o 9 398 Mg CO 2 /rok, co ma wpływ na taryfę dla ciepła,
  • ograniczenie spalania węgla o około 4 500 t rocznie, czyli około 80 wagonów węgla mniej.

PEC Ustrzyki Dolne Andrzej Cioć

Andrzej Cioć

Prezes zarządu

PEC Ustrzyki Dolne

Nie ukrywam, że właśnie stoimy przed decyzją wyboru nowego źródła ciepła. Chcąc w najbliższym czasie zmodernizować sieć ciepłowniczą z kanałowej na preizolowaną musimy podnieść efektywność energetyczną zakładu. Czasu na dokonanie wyboru jest coraz mniej, ale nie ukrywam, że skłaniamy się ku biomasie drzewnej. Jakiś czas temu wizytowałem kotłownie na biomasę w różnych regionach Polski. Wnioski są zadowalające. W związku z tym odbyliśmy już pierwsze rozmowy z producentami biomasy w okolicy. Jednym z zagrożeń, które dostrzegamy jest brak stabilnych cen biomasy co wynika z dużej konkurencji na rynku, głównie z producentami płyt. Jednak z drugiej strony w naszym regionie trudno o inne paliwo.


Zygmunt Bednarski

Prezes Zarządu

EC Wieluń

Zdecydowaliśmy się na biomasę, bo jest najbardziej dostępnym paliwem i zgodnie z posiadanymi przez nas analizami, koszty produkcji ciepła z biomasy są dla nas, także dla odbiorców ciepła, najkorzystniejsze. W naszej instalacji, opartej na technologii spalania w kotłach wodnych z rusztem schodkowym, wykorzystywać będziemy biomasę leśną, zrębkę zieloną w ilości ok. 20 tys. ton rocznie.

Ciepło z biomasy trafi do sieci cieplnej Wielunia, a więc do wszystkich odbiorców EC Wieluń.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Oprac. Beata Klimczak
Zdjęcia: Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lęborku, archiwa rozmówców

This post is also available in: polski

bem