Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, które podejmuje działania w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Krokiem do realizacji ambitnych planów jest wdrożenie założeń przygotowanego przez KAPE planu, który radni przyjęli pod koniec 2023 r.

Reklama

Będzie więcej OZE w Krakowie?

„Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023–2038 to przygotowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii dokument w zakresie planowania energetycznego na obszarze miasta Krakowa. Określa ocenę stanu aktualnego oraz prognozowane zmiany w zapotrzebowaniu na ciepło, energię elektryczną i gaz. Wyznacza także wymagania dotyczące emisyjności systemów energetycznych oraz kierunki zmian w systemie elektroenergetycznym i gazowniczym.

Dokument przygotowany przez KAPE określa i precyzuje politykę energetyczną gminy, przedstawiając możliwości rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem energii wytwarzanej w źródłach kogeneracyjnych i odnawialnych. Rada Miasta Krakowa 20 grudnia 2023 r. przyjęła „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2023–2038.


Czytaj też: Wodociągi Warszawskie coraz bliżej osiągnięcia neutralności klimatycznej


Neutralność klimatyczna do 2050 r.

Analitycy KAPE wyznaczyli także dla Krakowa cel klimatyczny, zgodny z rekomendacją Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Jest nim transformacja miasta do neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 roku. Co to oznacza w praktyce?

Rekomendacje ekspertów zakładają co najmniej 30-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku oraz co najmniej 80-procentową redukcję emisji do roku 2040, względem 2018 roku, wydłużając w ten sposób poza określony ustawowo okres 15 lat, horyzont czasowy dokumentu do roku 2050. Dodatkowo przygotowany dokument poddano strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 

Ustalenia dokumentu KAPE mają zastosowanie przy ocenie planów przedsiębiorstw energetycznych i planowaniu inwestycji związanych z infrastrukturą energetyczną. Prognozy przedstawione w założeniach sporządzone na 15 lat, z perspektywą do roku 2050, są podstawą dla spółek energetycznych do aktualizacji planów rozwojowych i podejmowania decyzji w długim przedziale czasowym.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

źródło: krakow.pl, KAPE

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE