Korupcja w dostawach biomasy. Zarzuty dla 53 osób! Prawdopodobnie afera z dostawami biomasy dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra – Elektrownia Szczecin dobiega końca. Prokuratura wystosowała oskarżenia w stosunku do 53 osób, które od roku 2015 miały brać udział w tzw. korupcji menadżerskiej. Są wśród nich m.in.  Główny Inżynier ds. Wytwarzania Energii Elektrowni Szczecin oraz Pierwszy Obchodowy Dyspozytor Nawęglania a także były burmistrz Drawska Pomorskiego. Grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 53 osobom, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie przestępstw związanych z tzw. korupcją menadżerską, tj. o przestępstwa z art. 258 § 1 kk i art. 296a § 1 i 4 kk i inne,

Reklama

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzorowała prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego śledztwo dotyczące wyrządzenia wielomilionowej szkody majątkowej pokrzywdzonej spółce Zespół Elektrowni Dolna Odra – Elektrownia Szczecin.

Korupcja w dostawach biomasy

W toku śledztwa ustalono, że co najmniej od 2015 roku w Elektrowni Szczecin istniał proceder korupcyjny związany z przyjmowaniem biomasy niespełniającej podstawowych wymagań jakościowych w ramach dwóch, oddzielnie działających, zorganizowanych grup przestępczych.

W pierwszej z grup przestępczych uczestniczyli pracownicy Elektrowni zatrudnieni na stanowiskach Obchodowych Urządzeń Nawęglania, którzy nie dopełniając swoich obowiązków przyjmowali dostawy biopaliwa niespełniającego wymagań jakościowych, w zamian za korzyści finansowe w ustalonych stawkach. Przekazywaniem pieniędzy zajmowali się kierowcy, którzy dostarczali biomasę na teren Elektrowni, a korzyści majątkowe uzyskiwali od dostawców biomasy.

W Elektrowni Szczecin funkcjonowała ponadto od co najmniej czerwca 2016 r. druga grupa przestępcza, w której uczestniczyli: Główny Inżynier ds. Wytwarzania Energii Elektrowni Szczecin, Pierwszy Obchodowy Dyspozytor Nawęglania oraz jeden z przedsiębiorców zajmujących się produkcji biomasy dostarczanej do Elektrowni wraz ze swoim pracownikiem.


Wszystko, co musisz wiedzieć o biomasie na www.magazynbiomasa.pl!

Kliknij i sprawdź!


Każda z tych osób miała swoją określoną rolę w procederze polegającym na organizowaniu transportu dostaw z biomasą nie spełniającej norm technicznych, której rodzaj i jakość w rażący sposób były niezgodne z umową, a następnie przyjmowaniu tego transportu na teren pokrzywdzonej Elektrowni i w konsekwencji – uzyskania nienależnego wynagrodzenia przez dostawcę towaru.

Za pomoc w sprzedaży dostarczanej przez podejrzanego przedsiębiorcę biomasy, która nie spełniała norm i warunków określonych w umowach Główny Inżynier ds. Wytwarzania Energii Elektrowni Szczecin otrzymał od przedsiębiorcy korzyści finansowe w postaci pieniędzy w łącznej kwocie nie mniejszej niż 302.400 zł.

Na skutek tego procederu wyrządzono wielomilionowe szkody spółce Skarbu Państwa tj. Polskiej Grupie Energetycznej S.A.

CBA zatrzymało pierwszych 12 osób

Na polecenie prokuratora nadzorującego śledztwo w dniu 2 lutego 2017 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Szczecinie dokonali zatrzymania pierwszych 12 osób, w tym pracowników Elektrowni Dolna Odra w Szczecinie, u których następnie przeprowadzono przeszukania. Wśród zatrzymanych wówczas osób był między innymi Główny Inżynier ds. Wytwarzania Energii Elektrowni Szczecin, którego ujęto na gorącym uczynku przyjęcia korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 50.000 zł.
W toku śledztwa na polecenie prokuratora zatrzymano kolejne 34 osoby uczestniczące w przestępczym procederze, a po wykonaniu z nimi czynności procesowych prokurator wobec wszystkich tych osób zastosował środki zapobiegawcze.

Wobec trzech podejrzanych na wniosek prokuratora stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wśród osób tymczasowo aresztowanych był Główny Inżynier ds. Wytwarzania Energii Elektrowni Szczecin, a także biznesmen, któremu zarzuca się m. in. wręczanie korzyści majątkowych.

Sprawdź też: Akcja CBA. Chodzi o przetarg na autobusy i trolejbusy

Wobec pozostałych podejrzanych stosowane były środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym, w tym m. in poręczenia majątkowe w kwocie do 60.000 zł, dozór Policji oraz zakaz kontaktowania się ze wskazanymi przez prokuratora osobami.

Ponadto w dniu 13 lipca 2017 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Delegatury w Szczecinie przeprowadzili przeszukanie między innymi w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim. W toku przeszukania zabezpieczono dokumenty wskazujące na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw przez Burmistrza Drawska Pomorskiego. Był to kolejny wątek w sprawie związanej z tzw. korupcją menadżerską w Elektrowni Szczecin.

Zarzut niedopełnienie obowiązków

Burmistrz Drawska Pomorskiego usłyszał między innymi zarzuty dotyczące  niedopełnienia obowiązków służbowych oraz przekroczenia uprawnień (art. 231 § 2 kk) związanych z realizacją polityki finansowej, w tym realizacją dochodów z tytułów podatków i opłat lokalnych, poprzez bezpodstawne umarzanie zaległości podatkowych ustalonemu przedsiębiorcy, mającemu również status osoby podejrzanej w prowadzonym śledztwie. Zarzuty dotyczyły również ujawnienia tajemnicy służbowej poprzez nieformalne uprzedzenie przedsiębiorcy o planowanej wobec niego kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, jak również przyjęcia korzyści majątkowych w zamian za zachowania stanowiące naruszenie prawa.

Podczas trwającego śledztwa prokurator przedstawił zarzuty działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, a także o charakterze korupcyjnym w sumie 53 osobom.

Ponadto na poczet grożących kar od podejrzanych zabezpieczono mienie o łącznej wartości 4.736.520,06 zł.

Za zarzucane przestępstwa między innymi polegające na tzw. korupcji menadżerskiej z art. 296a § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.  

Za przestępstwo wyrządzenia wielkiej szkody majątkowej pokrzywdzonej spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Głównemu Inżynierowi ds. Wytwarzania Energii II oraz współdziałającemu z nim przedsiębiorcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Ponadto funkcjonariuszowi publicznemu (Burmistrzowi Drawska Pomorskiego) za zarzucane przestępstwa między innymi z art. 231 § 2 kk grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa.W internecie za darmo! Sprawdź poniżej:

Oprac. Redakcja na podstawie komunikatu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE