Bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych tematem rzeszowskiej konferencji energetycznej

bezpieczeństwo energetyczne

Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne. Filary i perspektywa rozwoju” odbędzie się w dniach 11 i 12 września 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej. Jak co roku – bo to już VIII edycja – weźmie w niej udział kilkuset menedżerów, ekspertów, naukowców, polityków i samorządowców. Jednym z ważnych tematów będzie infrastruktura krytyczna.

Infrastruktura krytyczna

Termin infrastruktura krytyczna, w tym także energetyczna infrastruktura krytyczna, w ostatnich miesiącach bardzo często przewija się w mediach. Co ciekawe nie tylko w doniesieniach z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, ale także w wiadomościach z Polski czy z najbliższego sąsiedztwa naszego kraju, jak chociażby przy sprawie Nord Stream II. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej będzie też jednym z tematów rzeszowskiej konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne. Filary i perspektywa rozwoju”.

– O infrastrukturze krytycznej będziemy mówić na bardzo wielu panelach, oczywiście patrząc na ten temat z różnych perspektyw – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej oraz prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza.

Tematem jednego z paneli, przygotowanego we współpracy z Polskim Towarzystwem Bezpieczeństwa Narodowego, będzie omówienie zadań operatorów infrastruktury krytycznej systemu transportowego w budowaniu odporności na zagrożenia dla bezpieczeństwa łańcuchów dostaw surowców energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych przy wykorzystaniu transportu morskiego i kolejowego jest jednym ze strategicznych zadań dla systemu bezpieczeństwa Polski – mówi moderatorka panelu dr Karolina Wojtasik, wiceprezeska ds. naukowych Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego, ekspert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. – Należy zatem zidentyfikować najbardziej kluczowe elementy szlaków transportowych, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie energetycznej infrastruktury krytycznej. Ochrona systemu transportowego przed zagrożeniami hybrydowymi stała się priorytetowym zadaniem NATO i Unii Europejskiej. Polska ma szansę stać się liderem w systemowym zabezpieczeniu kluczowych szlaków transportowych i łańcuchów dostaw surowców energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ciekawie zapowiada się skład prelegentów tego panelu. Organizatorzy chcą zaprosić przedstawicieli firm z sektora kolejowego jak też największych polskich portów morskich. Uczestnicy dyskusji zaprezentują swoje doświadczenia oraz opowiedzą o rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych koniecznych w sytuacji wzrostu zagrożenia atakami sabotażowo-dywersyjnymi w Polsce.

– Dodatkowym wątkiem dyskusji będą konsekwencje wejścia w życie dyrektywy CER dla systemu bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej w Unii Europejskiej – dodaje dr Karolina Wojtasik.

Prof. Mariusz Ruszel przypomina, że PTBN po raz kolejny współpracuje z Instytutem Polityki Energetycznej przy organizacji konferencji w określeniu zakresu tematycznego paneli.

Energetyka jądrowa, wodór w energetyce, elektromobilność,

Pozostałe tematy konferencji to m.in. energetyka jądrowa, zastosowania wodoru w energetyce, elektromobilność, morska energetyka wiatrowa, innowacje w energetyce.

Jednym z tematów dyskusju podczas rzeszowskiej konferencji będzie znaczenie systemu transportowego dla zapewnienia ciągłości działania energetycznej infrastruktury krytycznej

Konferencja organizowana jest przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza oraz ze wsparciem Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej i Studenckiego Koła Naukowego „Eurointegracja”.

Sponsorzy to m.in. ML System, Europol Gaz, Gaz System, Gas-Trading, MPWiK Rzeszów, MPEC Rzeszów, Inżynieria Rzeszów, Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Patronaty honorowe objęli Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa.

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Strona IPE: https://www.instytutpe.pl/

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: pixabay

This post is also available in: polski

ael