Komisja Europejska przyjęła pakiet klimatyczny „Fit for 55”

Fit for 55

„Fit for 55” to przyjęty 14 lipca 2021 przez Komisję Europejską pakiet klimatyczny, którego celem jest ograniczenie zmian klimatu i degradacji środowiska, a ostatecznie osiągnięcie neutralności klimatycznej. Rozpoczyna się dyskusja nad konkretnymi elementami pakietu z udziałem wszystkich państw członkowskich.

„Fit for 55” – redukcja emisji o 55 proc.

Zapisy pakietu „Fit for 55” mają wskazać kierunki działań służących obniżeniu emisji CO2 w Unii Europejskiej o 55 proc. w stosunku do roku 1990. Jest do droga do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest neutralność klimatyczna. Do wprowadzenia w życie projektów legislacyjnych niezbędna jest akceptacja państw UE oraz Parlamentu Europejskiego.

Nowe normy i ceny

Pakiet klimatyczny „Fit for 55” jest konsekwencją strategii przyjętej w postaci Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada on redukcję emisji o 55 proc. do 2030 r. W związku z niezadowalającym tempem zmian, należało podjąć dalsze kroki, które powinny przybliżyć realizację celu. Stąd też nowe zasady, które znajdą zastosowanie w wielu sektorach. Dotyczyć będą elektroenergetyki, budynków, ciepłownictwa, transportu, przemysłu, rolnictwa i leśnictwa. W ramach pakietu „Fit for 55” pojawią się nowe standardy i normy emisyjności. Zostanie także zastosowany argument cenowy – zwiększanie kosztu rozwiązań wysokoemisyjnych.

– „Fit for 55” dostosuje nasze prawo do naszych ambicji. Wzmocnimy unijny system handlu uprawnieniami do emisji, zaktualizujemy dyrektywę w sprawie opodatkowania energii, zaproponujemy nowe normy emisji CO2 dla samochodów, nowe normy efektywności energetycznej dla budynków, nowe cele dla odnawialnych źródeł energii oraz nowe sposoby wspierania czystych paliw i infrastruktury dla czystego transportu – wyjaśnił Frans Timmermans.


Czytaj też: Coraz więcej energii elektrycznej z biogazu! Jest raport URE o OZE


Konsekwencje dla producentów  i konsumentów

W świetle przyjętych zmian trudno nie zauważyć unijnej determinacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Czy nowe normy i wdrożenie narzędzi mobilizujących do wyboru proekologicznych rozwiązań przyniosą konsekwencje dla producentów i konsumentów?

„Dla producentów oznacza to bodźce do rozwijania oferty produktów prośrodowiskowych oraz inwestowania w technologie ograniczające emisje CO2. Z perspektywy konsumenta oznacza to, że wybór rozwiązań wysokoemisyjnych będzie niemożliwy (normy) lub koszty emisji zostaną uwzględnione w cenie. Pewne decyzje pozostaną jednak w gestii rządu. Brak działań na rzecz zmiany miksu energetycznego, brak wsparcia dla inwestycji podnoszących efektywność energetyczną czy deficyty wykwalifikowanych pracowników będą skutkować wyższymi cenami dla konsumentów i niższą konkurencyjnością polskich firm”. – pisze w komentarzu Forum Energii dr Sonia Buchholtz.

„Fit for 55” i OZE

Dla przeprowadzenia transformacji i docelowo, osiągnięcia neutralności klimatycznej konieczne jest także zrewidowanie udziału OZE. Zapisy dotyczące tego sektora regulują dyrektywy RED II i EED.

„Udział OZE w 2030 r. najprawdopodobniej wzrośnie z planowanych 32% do 38-40%. Cel w zakresie efektywności energetycznej wzrośnie do ok. 38-39% w 2030 r. wobec obecnie obowiązujących 32,5%.” – czytamy w komentarzu Forum Energii.

Rynek biogazu i biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski

ael