Komisja Europejska przeciwna ulgom dla przemysłów energochłonnych

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z umożliwieniem przedsiębiorstwom energochłonnym korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego od węglu i gazu. Powód? Polskie przedsiębiorstwa nie wprowadzają ulepszeń efektywności środowiskowej i nadal je zanieczyszczają. To sprzeczne z wymogami UE.

 

W świetle polskiego ustawodawstwa, które w tej kwestii jest sprzeczne z prawem UE, produkty energetyczne, takie jak węgiel i gaz, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa energochłonne objęte europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), są zwolnione z podatku akcyzowego.

-Natomiast unijne przepisy dotyczące opodatkowania energii (dyrektywa Rady 2003/96/WE) wymagają od przedsiębiorstw, które korzystają z takich zwolnień, by wprowadzały ulepszenia efektywności środowiskowej lub energetycznej idące dalej niż wymagają tego wiążące unijne instrumenty takie jak EU ETS – tłumaczy Vanessa Mock, rzeczniczka prasowa Komisji Europejskiej.

Polskie przepisy nie wymagają jednak takiego poziomu efektywności energetycznej. Przepisy te sprzyjają działalności powodującej duże zanieczyszczenie i w związku z tym są sprzeczne z unijnymi celami klimatycznymi oraz powodują poważne zakłócenia konkurencji w UE.

Decyzja o skierowaniu sprawy do Trybunału została podjęta w konsekwencji niedostosowania przez Polskę swojego ustawodawstwa do prawa UE po otrzymaniu od Komisji uzasadnionej opinii.

Jak bowiem informuje Vanessa Mock Komisja już kilka razy wzywała Polskę do usunięcia uchybień. Polska do tej pory nie wypełniła swoich zobowiązań, w związku z czym Komisja kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Źródło: https://ec.europa.eu/

This post is also available in: polski