Klaster energii Michałowo to modelowy klaster energii na mapie naszego kraju, realizujący koncepcję lokalnego rynku energii odnawialnej. Utworzyły go 12 czerwca 2017 r. Zielona Energia Michałowo oraz IEN Energy. Od tamtego czasu współpraca Michałowa oraz pobliskich gmin dynamicznie się rozwinęła, a wspólne działania z ich koordynatorem IEN nabrały tempa.

 

Reklama

Klaster energii Michałowo rozwija się bardzo dynamicznie. Już na przełomie 2018 i 2019 r. do michałowskiego energyREGIONU dołączyły gminy: Zabłudów, Michałowo, Gródek i Tykocin, GOK w Michałowie oraz zarządzany przez powiat białostocki Dom Pomocy Społecznej „Jawor”. – Klaster zawiązał się wokół kogeneracyjnego źródła wytwórczego, jakim jest biogazownia rolnicza Zielonej Energii Michałowo i posadowionej obok farmy fotowoltaicznej – wyjaśnia Daniel Raczkiewicz z IEN Energy, koordynatora klastra. – Warto jednak podkreślić, że swoim zasięgiem obejmuje on inne niż Michałowo gminy, które realizują szereg klastrowych celów i projektów. Dotyczą one m.in.: zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie, likwidacji ubóstwa energetycznego, stworzenia  korzystnych warunków do zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości czy poprawy jakości powietrza i zwiększenia atrakcyjności walorów turystycznych regionu – dodaje.

 

Cały wachlarz projektów

Wśród projektów energetycznych realizowanych obecnie przez członków klastra warto wymienić modernizację oświetlenia ulicznego, budowę sieci cieplnej oraz instalację systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Michałowa. W zeszłym miesiącu wyłoniono wykonawców wszystkich trzech zadań i lada chwila powinny rozpocząć się prace. Spośród nich najważniejsza pozostaje rozbudowa sieci ciepłowniczej w Michałowie z ok. 1100 m do ok. 4000 m i podłączenie do niej większości budynków użyteczności publicznej w mieście. Pierwsze dostawy ciepła tą siecią powinny nastąpić już w przyszłym sezonie grzewczym.

Obok istniejącej biogazowni rolniczej już w przyszłym roku powinna stanąć druga, która będzie miała taką samą moc jak pierwsza: 600 kW. Pozwoli to na podwojenie możliwości wytwórczych kompleksu biogazowni. Podwojenie mocy biogazowych OZE będzie wiązało się ze wzrostem popytu na lokalny substrat. Dzięki temu zwiększą się więc przychody lokalnych dostawców i powstaną nowe miejsca pracy.

Nie tylko Michałowo intensywnie modernizuje swoją infrastrukturę. Gmina Zabłudów jest już po częściowej wymianie oświetlenia. Tykocin przeszedł za to audyt energetyczny, który wykazał, że wymiana lamp przyniesie oszczędności w zużyciu energii na poziomie 60%. A w przypadku Tykocina oznacza to ponad 123 t mniej CO2 w atmosferze rocznie.

Gmina Michałowo realizuje poza tym program lokalnych odnawialnych źródeł energii w formule „Prosument”. Projekt obejmuje uruchomienie programu parasolowego montażu instalacji PV oraz pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej i mieszkalnych. Pozostałe gminy z klastra też prowadzą ambitne działania w kwestii instalacji PV. Warto tu wymienić chociażby Tykocin, który wybrał już obiekty do posadowienia paneli o łącznej mocy ponad 260 kWp. W gminie rezerwuje się tereny pod większe, gruntowe instalacje, stworzono też listę mieszkańców zainteresowanych domowymi elektrowniami PV.

 

Konsekwentnie do przodu

Lista realizowanych w klastrze projektów jest naprawdę długa. Gmina Gródek planuje montaż kotłowni na paliwo stałe, która zapewni ogrzewanie i ciepłą wodę w budynkach zespołu szkół i przedszkola. Do zasilania przewiduje się wykorzystanie peletu. Łączna moc jednostek wytwórczych niezbędnych do pokrycia zapotrzebowania wynosi 440 kW i 101 kW. Działanie to przyniesie redukcję emisji CO2 o 100% zużycia energii pierwotnej – o ponad 8082 GJ/rok, tj. prawie 95% i uniknięcie emisji niemal 729 mg CO2/rok.

Gmina Michałowo ma w planach natomiast budowę pasywnego energetycznie obiektu z przeznaczeniem na ultranowoczesne przedszkole dla 175 dzieci, w którym będą realizowane działania edukacyjne dotyczące ochrony środowiska.

W obszarze klastra energii będą też realizowane zaawansowane projekty termomodernizacyjne. Gmina Zabłudów uzyskała np. dofinansowanie na remont 4 budynków użyteczności publicznej. Tykocin zidentyfikował potrzeby termomodernizacyjne na swoim terenie w czasie sporządzania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Z kolei Michałowo wprowadziło własny program dofinansowania działań swoich mieszkańców, w którym wysokość dotacji powiązano z decyzją co do skorzystania z księgi wizualizacji „Modelowe Domy Michałowa”.

 

Ambitne założenia

Uczestnicy klastra energyRegion Michałowo nie zamierzają spocząć na laurach i opracowują wiele nowych projektów. Warto tu wspomnieć m.in. koncepcję stworzenia strefy przemysłowej w bezpośrednim sąsiedztwie biogazowni. Tanie i atrakcyjne dla inwestorów tereny przylegające do istniejącej i planowanej biogazowni oraz elektrowni PV o powierzchni 5 ha mają zostać przekształcone w strefę przemysłową po zapewnieniu dostępu do energii z pobliskich źródeł. Strefa ma przyciągnąć zainteresowanych uproszczoną procedurą, niższymi kosztami dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła.

W obrębie klastra planuje się ponadto budowę Centrum Technologii Energetycznych przy Centrum Aktywności Lokalnej w Michałowie – dla celów edukacyjnych. W ten sposób Michałowo mogłoby stać się miejscem, gdzie samorządowcy mogliby w czasie wyjazdów studyjnych poznać wdrożenie idei klastra energetycznego. Centrum przysłuży się też mieszkańcom Michałowa i współpracujących gmin nie tylko w sferze edukacji, ale również stymulowania lokalnego potencjału. Da im szansę jeszcze większego włączenia się w działania klastra.

Wiadomo już, że gminy z klastra mają ambitne plany w sferze programów elektromobilności oraz że przy biogazowniach w Michałowie ma powstać w przyszłości magazyn biogazu rolniczego, dzięki któremu możliwe będzie wyprodukowanie 600 kWh energii elektrycznej . Taki magazyn mógłby równoważyć szczytowe pobory prądu w klastrze i poprawiać jego bilansowanie. Planowane są też duże projekty PV dla wyrównania wytwarzania i konsumpcji energii elektrycznej w klastrze.

– Docelowy plan dla klastra to stworzenie zbilansowanego energetycznie obszaru. To dość odległa, ale według nas realna perspektywa – podsumowuje Daniel Raczkiewicz.


O czym jeszcze piszemy w magazynie Zielona Gmina? Kliknij i sprawdź!


Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij i sprawdź!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE