Kierowcy zawodowi zwolnieni z kwarantanny

Kierowcy zawodowi zwolnieni z kwarantanny

Kierowcy zawodowi  przekraczający granicę RP zwolnieni zostali z kwarantanny. Zasady zwolnienia wypracowali reprezentanci branży transportowej i Ministerstwo Infrastruktury.

Kierowcy po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny. Tę nakłada na wszystkie osoby przekraczające granicę przepis § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

– O takie rozwiązanie zabiegała branża transportowa – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zwolnienie z kwarantanny dotyczy również kierowców niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który legitymuje się świadectwem kierowcy.

Zwolnienie dotyczy także kierowców zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym) wracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy.

Ale w określonych przypadkach.

  •     w celu odbioru w Rzeczypospolitej Polskiej lub po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.2)), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  •     po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412).

Kierowcy wracający z zagranicy innymi środkami transportu powinni okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej:

  •     krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem – kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,
  •      świadectwo kierowcy, w sytuacji kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowcy będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej powinni dodatkowo uwiarygodnić zatrudnienie u polskiego przedsiębiorcy. Mogą to zrobić poprzez okazanie dowodu (np. zaświadczenia, umowy o pracę) zatrudnienia, w formie papierowej lub elektronicznie. Wyjątkowo w początkowym okresie może to być pisemne oświadczenie kierowcy.

Kierowcy zawodowi, cudzoziemcy, wracający innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport, muszą wykazać prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie świadectwo kierowcy jest wystarczającym dowodem legalnego zatrudnienia przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo!

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: MI
Zdjęcie: pixabay

 

This post is also available in: polski

bem