Czy warto inwestować w zieloną energię? Czy projekt Dolina Rolnicza 4.0 stanie się kołem zamachowym rodzimej gospodarki? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy podczas Międzynarodowej Konferencji Eko Forum Pogranicza, która odbędzie się już 21 maja w Suwałkach.

Reklama

W Sali Kongresowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach odbędzie się największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy i promowanie dobrych praktyk związaną z ekologią oraz energetyką. Uczestnicy poznają dobre praktyki z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

– Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że mieszkańcy województwa podlaskiego potrzebują edukacji w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz praktycznego zastosowania odnawialnych źródeł energii. Nasz region zasługuje na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału drzemiącego w zielonej energii. Winniśmy zrozumieć, jak ważne jest poszanowanie środowiska oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie – mówi Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii, współorganizator Eko Forum Pogranicza – Krzysztof Jan Stawnicki.

Eko Forum Pogranicza to również…

Eko Forum Pogranicza to możliwość pokazania jak dużym potencjałem produkcji żywności ekologicznej dysponuje Województwo Podlaskie. Znajduje to odzwierciedlenie w zwiększającej się powierzchni ekologicznych użytków rolnych oraz rosnącej liczbie gospodarstw ekologicznych.

Rolnictwo ekologiczne przyczynia się do osiągania korzyści rolno-środowiskowych. Z drugiej strony, jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Podczas Eko Forum Pogranicza po raz pierwszy zostanie zaprezentowany program Dolina Rolnicza 4.0, który został w całości opracowany przez przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

– Z myślą o firmach zainteresowanych znalezieniem nowych partnerów biznesowych i technologicznych przygotowaliśmy spotkania B2B. Będzie to doskonała okazja wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami z regionu pogranicza oraz rozszerzenie ich działalności na rynkach zagranicznych – mówi Dariusz Bogdan, Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach. To międzynarodowe przedsięwzięcie. Zaprosiliśmy gości z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji – dodaje.

Eko Forum Pogranicza to okazja…

Eko Forum Pogranicza będzie również okazją, by w gronie przedstawicieli rządu, ekspertów, biznesu, lokalnych samorządów i władz miasta porozmawiać korzyściach środowiskowych, społecznych i finansowych płynących z racjonalnego wykorzystania OZE. Organizatorzy liczą, że w konferencji weźmie udział przeszło 200 uczestników z obszaru pogranicza. Obrady Eko Forum Pogranicza będą się odbywały w Sali Kongresowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.

Partnerem medialnym jest Magazyn Biomasa i Biomass Media Group.

Więcej: www.ekoforum.info.
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE