Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczy 750 mln zł na ekologiczne projekty w ramach nowego programu priorytetowego Region. Ze środków tych będzie można m.in. realizować inwestycje finansowane dotychczas w ramach programów Kawka, Ryś i Prosument.

Reklama

Dofinansowywanie będzie udzielane Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na wszystkie typy przedsięwzięć ujętych w planach ich działalności. Środki będą mogły być również przeznaczone na projekty o charakterze lokalnym, które nie są finansowane w ramach aktualnych programów NFOŚiGW. Dotyczy to w szczególności przedsięwzięć realizowanych dotychczas w ramach programów: Kawka, Ryś i Prosument.

Środki trafią do WFOŚiGW, które przekażą je do beneficjentów końcowych. Dofinansowanie będzie miało formę pożyczki.  Program przewiduje uprzywilejowane oprocentowanie pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i OZE (m.in. Kawka, Ryś i Prosument) w stosunku do finansowania projektów środowiskowych w pozostałych dziedzinach ochrony środowiska.

Budżet całego programu to 750 mln zł, w tym na rok 2017 – 40 mln zł. Nabór pierwszych wniosków ma ruszyć jeszcze w tym roku. 

Dodatkowe informacje o programie.

Źródło: www.mos.gov.pl

Zdjęcie:123 RF

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE