Miło mi poinformować Państwa, Czytelników „Magazynu Biomasa”, że oto 16 listopada w Jeziorkach koło Poznania odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Rolniczego, na które, ze względów formalnych, musieliśmy trochę poczekać.

Reklama
Tekst: Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego

Jednakże mijający czas był dobrze przez nas wykorzystany, pozwolił na gruntowne i szeroko zakrojone przygotowanie do tematów, które leżą na sercu wielu z nas.

Dzięki konsultacjom z Panią mecenas Agnieszką Baudet z kancelarii prawnej AGRA i przy Jej wsparciu podczas Walnego Zgromadzenia PTR omówiono założenia do projektu „Ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz innych ustaw”, przedstawiono temat dotyczący konieczności zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wypracowano stanowiska co do potrzeby wprowadzenia nowych regulacji dotyczących dzierżawy nieruchomości gruntów rolnych, konieczność dokonania zmian definicji rolnika zgodnie z definicją unijną, wprowadzenie definicji gospodarstwa wielorodzinnego.

Zebranie działającej już oficjalnie organizacji pozwoliło także na przygotowanie mojego stanowiska, jako Prezesa Polskiego Towarzystwa Rolniczego, na spotkanie z Prezydentem RP oraz ministrem rolnictwa 22 i 23 listopada br. w Warszawie.

Pozwoliło ono na poznanie faktycznego kierunku, w jakim zmierza obecna polityka rolna.

Z naszymi działaniami i refleksjami będę dzieliła się z Państwem na bieżąco w kolejnych felietonach.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE