Znane miejscowości wypoczynkowe – Jarosławiec nad Bałtykiem oraz Tuchola położona w województwie kujawsko-pomorskim na skraju Borów Tucholskich – otrzymają z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie ze środków unijnych na przebudowę i zmodernizowanie swoich oczyszczalni ścieków.

Reklama

Skorzystają na tym mieszkańcy, ale także liczni turyści chętnie odwiedzający tamte rejony Polski. Dofinansowanie obu przedsięwzięć umożliwi działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Jarosławiec

We wsi Jarosławiec, w której znajdują się dwa popularne kąpieliska morskie oraz wiele domów wczasowych i pensjonatów, na inwestycję z zakresu wodno-ściekowego tamtejsza gmina Postomino otrzyma z NFOŚiGW prawie 7 mln zł. Umowa w tej sprawie została podpisana 25 maja br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdę i Wójta Gminy Postomino Janusza Bojkowskiego.

Wśród zadań do realizacji na terenie lokalnej oczyszczalni ścieków przewidziano unowocześnienie już istniejących komór reaktora SBR i lagun osadowych. Powstaną jednak także nowe obiekty: zbiornik retencyjny, komory magazynowe osadu zagęszczonego, komory stabilizacji termofilowej, komory magazynowe osadu ustabilizowanego, komory pomp osadu, dodatkowe komory reaktora SBR oraz system neutralizacji odorów.

To wszystko znacznie poprawi przepustowość, wydajność i skuteczność funkcjonowania oczyszczalni. Modernizacja potrwa do końca 2020 r., a tzw. efekt ekologiczny zostanie w pełni osiągnięty na początku 2022 r. Całkowity koszt modernizacji oczyszczalni ścieków w Jarosławcu wynosi 13 248 130 zł, a przekazana przez NFOŚiGW dotacja – 6 866 408 zł.

– Ta inwestycja jest dla nas ogromnie istotna, gdyż oczyszczalnia obejmuje całą północną część gminy i sam Jarosławiec. Wybudowana została za pieniądze z UE w 2006 r., ale dynamiczny rozwój Jarosławca i terenów północnych gminy sprawił, że pilnie powinna być poddana rozbudowie. W szczycie sezonu turystycznego obiekt zaczyna nie spełniać odpowiednich parametrów, gdyż ścieków napływa zbyt dużo. Gdyby nie dofinansowanie przekazane przez NFOŚiGW trudno by nam było ze środków własnych zrealizować tak wielką inwestycję. Jesteśmy wdzięczni za otrzymane wsparcie. Mieliśmy już obawy, że nowym obiektom, które powstają na terenie gminy i Jarosławca za rok czy dwa lata będziemy odmawiać podłączenia do sieci kanalizacyjnej – zaznaczył przy podpisywaniu umowy wójt gminy Postomino Janusz Bojkowski.

 

Tuchola

Umowę przekazania prawie 16,5 mln zł unijnej dotacji na unowocześnienie bazy oczyszczającej ścieki w Tucholi podpisali 30 maja br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. Małgorzata Oller.

Tuchola, położona nad rzekami Brdą, Hozjanną i Kiczą oraz jeziorami Głęboczek i Mielonek, to miejscowość znana wielu turystom. Uchodzi za nieformalną „stolicę” Borów Tucholskich i jest siedzibą Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

Z powodu napływu dużej liczby gości także tutaj powoli kłopotem staje się sprawny odbiór i przerób nieczystości. Wszystkie prace związane z projektem modernizacji miejscowej oczyszczalni ścieków zostaną zakończone w czerwcu 2022 r.

W tym samym terminie zostaną także osiągnięte założone efekty ekologiczne. Przedsięwzięcie przewiduje przede wszystkim działania modernizacyjne w tucholskiej oczyszczalni ścieków i wpisuje się w działania optymalizacji i usprawnienia funkcjonującej lokalnie gospodarki ściekowej.

Równolegle do prac w oczyszczalni założono także wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania liniową infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz opracowanie modelu hydraulicznego sieci. Zaplanowano również wykonanie strefowego opomiarowania ciśnień i przepływów w systemie dystrybucji wody.

Zakup specjalistycznego pojazdu (ładowarki) i mobilnego geofonu oraz nowe wyposażenie laboratorium pomoże w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania bazy wodno-ściekowej. Koszt całkowity projektu wynosi 31 881 563 zł, a dotacja – 16 492 288 zł.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE