Tworzenie i eksploatacja rozwiniętych systemów gospodarki odpadami, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów i ich energetyczne wykorzystanie. To tylko kilka wątków, które zostaną podjęte podczas IX Międzynarodowej Konferencji Paliwa z Odpadów 2014, która odbędzie się w dniach od 19 do 21 listopada 2014 roku w Szklarskiej Porębie.

Wzorem lat ubiegłych udział w Konferencji wezmą specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami wiodących ośrodków naukowych polskich i zagranicznych. Tematyka Konferencji obejmuje zarówno aspekty teoretyczne jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych:

Reklama
  • technologii mechanicznego i biologicznego przetwarzania i zagospodarowania odpadów (m.in. sortowanie, kompostowanie, fermentacja, recykling),
  • energetycznego wykorzystania odpadów (w tym m.in. komunalnych i niebezpiecz­nych oraz osadów ściekowych),
  • badania właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie (w tym paliw),
  • technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
  • skojarzonej gospodarki odpadowo-energetycznej,
  • monitoringu środowiska w aspekcie gospodarki odpadami, w tym w szczególności procesów termicznych,
  • prawnych aspektów gospodarki odpadami.

Opłata podstawowa za uczestnictwo (pok. 2 osobowy) – 1690 zł

Bliższe informacje na temat Konferencji:

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

Politechnika Śląska w Gliwicach, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice,

tel. (32) 237-12-13, 237-18-43, fax (32) 237-11-67

www.waste.polsl.pl

ktiuzo@polsl.pl

 

Patronat nad Konferencją objęli:

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz PIECHOCIŃSKI

JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK

Prof. dr hab. inż. Jerzy BUZEK

Wojewoda Śląski Piotr LITWA

Wojewoda Dolnośląski Tomasz SMOLARZ

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary PRZYBYLSKI

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE