Hybrydowe oświetlenie w Psarach. Ponad 80 ulicznych lamp hybrydowych stanęło w gminie. Latarnie wyposażone są w panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe. Dzięki temu rozwiązaniu gmina ogranicza emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

Psary to niewielka gmina wiejska w Zagłębiu Dąbrowskim, która podjęła się realizacji projektu nastawionego na innowacyjne oświetlenie tych obszarów, które dotychczas nie były podłączone do sieci elektroenergetycznej. Zamiast stawiać szpecące okolicę słupy wysokiego napięcia gmina zwróciła się w kierunku odnawialnych źródeł energii. Psary zamontowały 88 latarni wyposażonych w panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe, które samoistnie przekształcają energię słoneczną i wiatrową na elektryczność. Dzięki temu rozwiązaniu część gminy zyskała energetyczną niezależność i efektywność, przyczyniając się również do ograniczenia emisji niepożądanych gazów i pyłów do atmosfery.

Reklama

Koszt projektu Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary realizowanego w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna to 1 477 256,46 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 255 667,99 zł

Hybrydowe oświetlenie w Psarach

Realizacji projektu podjęto się w celu:

 • poprawy efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej;
 • podniesienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenia strat przemysłowych, co zwiększy stopień uniezależnienia się regionu od dostaw energii z zewnętrznych źródeł;
 • rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym podniesienia komfortu życia mieszkańców gminy oraz wzrostu świadomości nt. możliwości oszczędzania i pozyskiwania energii z rożnych źródeł;
 • promowania rozwiązań pro-ekologicznych.

Co udało się zrealizować?

Wybudowano oświetlenie uliczne wykorzystujące łącznie 88 lamp hybrydowych – 22 przy ul. Irysów i 66 na Górze Siewierskiej. Latarnie samoistnie przetwarzają energię wiatrową i słoneczną na prąd elektryczny, dzięki panelom fotowoltaicznym i wiatrakom zainstalowanym na każdej z lamp.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Mieszkańcy gminy Psary oraz sama gmina, która jest właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • podniesienie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy;
 • wzrost świadomości społecznej nt. możliwości oszczędzania i potencjału tkwiącego w źródłach energii odnawialnej;
 • uniezależnienie się regionu od dostaw energii z zewnętrznych źródeł;
 • pozytywny wpływ na środowisko naturalne;
 • zminimalizowanie czynników negatywnych dla jakości powietrza w gminie (redukcja emisji gazów cieplarnianych)
 • niskie koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego;
 • wyeliminowanie opłat za energię elektryczną;
 • brak przyłączeń do sieci energetycznej, a tym samym podniesienie walorów estetycznych gminy.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj magazyn Zielona Gmina. Sprawdź poniżej:

https://issuu.com/magbiomasa/docs/zielona_gmina_-_www

Źródło: rpo.slaskie.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE