Aglomeracja Hrubieszów w województwie lubelskim będzie modernizować i rozbudowywać swój system gospodarki wodno-ściekowej, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz systemu informacji przestrzennej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na ten cel unijną dotację w wysokości ponad 5 mln zł.

Reklama

Całkowity koszt hrubieszowskiego projektu ma wynieść 11 318 661 zł. i będzie finansowany także ze środków beneficjenta. W ramach inwestycji zostanie m.in. wybudowana kanalizacja sanitarna o długości ponad 10 km, a przebudowa już istniejącej nastąpi na odcinku ponad 1 km.

Kanalizacja to nie wszystko

Powstaną także od podstaw 4 km sieci wodociągowej, a kilometr funkcjonującej obecnie zostanie zmodernizowany. Beneficjent zaprojektował również wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi GIS wraz z modelem hydraulicznym.

Zaplanowano także wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody. W ten sposób z nowoczesnej kanalizacji i oczyszczania ścieków skorzysta 693 nowych użytkowników, a 351 będzie podłączonych do ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę. Wszystkie działania modernizacyjne mają być zakończone do końca 2020 r.

– Dzięki tej dotacji i całemu projektowi, sieci kanalizacyjne i wodociągowe powstają w nowych obszarach miasta – tam, gdzie ich nie było albo gdzie były w bardzo złym stanie. Czymś nowym i ważnym będzie instalacja fotowoltaiczna na ujęciu wody. To rodzaj mini-elektrowni, która przyniesie oszczędności finansowe poprzez obniżenie kosztów przesyłania wody. Każdy element tego projektu jest istotny ze względu na rozwój miasta, bo jeżeli kanalizujemy kolejne fragmenty miast i zakładamy wodociągi, to mogą tam rozwijać się firmy – zaznaczyła prezes Małgorzata Bocheńska podpisując umowę.

– Gdyby to przedsięwzięcie miało być finansowane jedynie z naszych środków własnych, prawdopodobnie rozłożone byłoby na długie lata i udogodnień cywilizacyjnych nasi mieszkańcy szybko by nie odczuli. Bardzo ważne jest to, że przy modernizacji sieci wodociągowej podnosimy jednocześnie jakość wody. Powstanie farmy fotowoltaicznej jest również niezwykle istotne. To znakomity przykład użytkowego i udanego wykorzystania OZE – skomentował przedsięwzięcie burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając.

Dofinansowanie hrubieszowskiego przedsięwzięcia umożliwia działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

Umowę w tej sprawie 26 kwietnia br. podpisały w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie: reprezentująca NFOŚiGW Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Ewa Kamieńska oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie Małgorzata Bocheńska. Obecny był także Burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając.

Źródło: NFOŚiGW
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE