Wyrok TSUE doprowadzi do paraliżu gospodarki leśnej w kraju?

las gospodarka leśna

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uwzględnił skargę Komisji Europejskiej zarzucającej Polsce brak standardów ochrony przyrody przy prowadzeniu gospodarki leśnej oraz brak prawa do zaskarżania planów urządzenia lasów. Zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Lasów Państwowych zmiana polskiego prawa zgodnie z wyrokiem TSUE z 2 marca br. doprowadziłaby do paraliżu gospodarki leśnej w całym kraju.

Gospodarka leśna a wyrok TSUE

Komisja Europejska wniosła sprawę przeciwko Polsce w lipcu 2021 roku po skardze Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska oraz Frank Bold. Organizacje te podkreślają, że wyrok TSUE to wielki sukces dla przyrody i szansa na reformę gospodarki leśnej w Polsce. Zdaniem ekologów orzeczenie TSUE przyspieszy wprowadzenie potrzebnych zmian w polskim prawie i umożliwi obronę rodzimych lasów w polskich sądach.

– Dzięki temu jako społeczeństwo obywatelskie już nigdy nie dopuścimy do wycinek, jakie miały miejsce w Puszczy Białowieskiej wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – czytamy w komentarzu Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Trybunał orzekł, że podczas prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce nie są przestrzegane wymogi ścisłej ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Zdaniem ekologów wprowadzenie przez ustawodawcę w 2017 roku przepisu, że prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z tzw. dobrymi praktykami nie narusza żadnych przepisów dotyczących ochrony przyrody – tak krajowych, jak i unijnych – w praktyce oznaczało pozostawienie zwierząt i drzew w polskich lasach niemal bez ochrony.


Odwiedź z nami fabrykę pelletu!


Ministerstwo i Lasy Państwowe odpierają zarzuty KE

W oficjalnym komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Lasów Państwowych czytamy, że zarzut Komisji Europejskiej w sprawie braku standardów ochrony przyrody jest bezprzedmiotowy, gdyż przepisy, które wzbudziły wątpliwość ekologów zostały w zeszłym roku uchylone, a obowiązujące obecnie prawo chroni przyrodę w stopniu wykraczającym poza standardy unijne.

Zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Lasów Państwowych przed sądami cywilnymi toczą się postepowania dotyczące planów urządzania lasów, a więc także dostęp do sądów jest w Polsce zapewniony. W obecnym stanie prawnym skarżący muszą wiarygodnie uzasadnić swoje pozwy, wskazując jakie realne niebezpieczeństwo dla przyrody niesie ze sobą realizacja przyjętego planu urządzenia lasu. W opinii Ministerstwa i Lasów Państwowych „zmiana polskiego prawa zgodnie z wyrokiem TSUE oznaczałaby możliwość zaskarżania planów bez takiego uzasadnienia, co w praktyce doprowadziłoby do paraliżu gospodarki leśnej w całym kraju i w konsekwencji upadku polskiego przemysłu drzewnego”.

Biomasa w ciepłownictwie i energetyce:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Oprac.: MG

zdjęcie: pixabay

This post is also available in: polski

ael