Wzmożone zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi w konsekwencji niesie za sobą także sporą liczbę niezadowolonych konsumentów. W 2021 roku do UOKiK spłynęło ponad 120 skarg związanych z fotowoltaiką. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów donosi, że obecnie toczy się 10 postępowań wobec firm z tego sektora, natomiast dwóm spółkom postawiono zarzuty.

Liczba mikroinstalacji od 2019 r. wzrosła prawie 16-krotnie

Liczba klientów zainteresowanych fotowoltaiką i produkcją energii we własnym zakresie rośnie. Jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, liczba mikroinstalacji od początku 2019 r. do końca 2021 r. wzrosła prawie 16-krotnie. Tylko w 2021 r. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zrzeszeni w PTPiREE przyłączyli do swoich sieci blisko 400 tys. nowych mikroinstalacji. Jednak, jak informuje UOKiK, nie odbywa się to bez problemów – w ubiegłym roku do UOKiK trafiło ponad 120 skarg związanych z fotowoltaiką.

Reklama

Na co się skarżymy?

Skargi wobec firm sektora fotowoltaicznego najczęściej dotyczyły kilku aspektów:

  • obciążania klientów wysokimi kosztami przy odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
  • braku w umowie terminu jej wykonania lub niewywiązywania się z niego
  • możliwości wprowadzenia w błąd co do ostatecznych kosztów wykonania instalacji oraz stosowania postanowień abuzywnych
  • natrętnego marketingu telefonicznego przy użyciu botów

– Niepokoją nas zgłaszane nieprawidłowości, dlatego starannie monitorujemy rynek. Obecnie prowadzimy także 10 postępowań wyjaśniających wobec firm z tego sektora. Dwóm spółkom postawiłem zarzuty, większość z nich dotyczy utrudniania odstąpienia od umowy i związanych z tym kosztów. Za każdą praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i za każde niedozwolone postanowienie umowne przedsiębiorcom grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Czytaj też: Kradzieże paneli fotowoltaicznych. To już plaga!


Zarzuty wobec FG Energy i Krajowego Projektu Energetycznego

Prezes Urzędu wszczął postępowania o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów przeciw spółkom FG Energy z siedzibą w Krakowie (7 zarzutów) oraz Krajowy Projekt Energetyczny (KPE) z Torunia (10 zarzutów). Wobec tej drugiej firmy toczy się też postępowanie o uznanie dwóch klauzul za niedozwolone. Obaj przedsiębiorcy zajmują się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych. Umowy zawierają poza lokalem przedsiębiorstwa. Przykładowo zarzuty dotyczą takich problemów, jak:

  • Koszty odstąpienia od umowy
  • Utrudnianie odstąpienia od umowy
  • Wątpliwości wokół „darmowego” audytu
  • Brak ważnych informacji
  • Nieuprawnione powoływanie się na instytucje rządowe

Postępowania wyjaśniające

Prezes UOKiK przygląda się też działalności 10 innych firm zajmujących się fotowoltaiką – na razie w ramach postępowań wyjaśniających. Są to: 3S Group OZE, Centrum Energii Odnawialnej INTI, Edison Energia, Energa Obrót, Euro CallCenter, Modern Energy Pro, PGEOZE PV, Sunday Polska, Woltanic i Woltex Development. Ich oferta, praktyki i wzorce umów są analizowane pod kątem możliwości postawienia zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów lub stosowania klauzul niedozwolonych.

Jedno z pierwszych takich postępowań wyjaśniających już się zakończyło – bez konieczności stawiania zarzutów i z korzyścią dla konsumentów. Dotyczyło spółki Columbus Energy z Krakowa.

Sukcesami zakończyło się też w zeszłym roku kilka tzw. wystąpień miękkich do przedsiębiorców. Po interwencji Prezesa UOKiK zmienili oni kwestionowane praktyki lub zrezygnowali z niekorzystnych postanowień umownych.

Rynek biogazu i biometanu:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: UOKiK

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE