Energa Wytwarzanie SA decyzją Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy zmieni nazwę na Energa OZE SA. Grupa Energa jest liderem programu strategicznego w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii. Już teraz przeszło 30 proc. jej miksu wytwórczego stanowi energia elektryczna ze źródeł OZE.

To pierwszy krok ku wprowadzeniu odświeżonego podejścia pomorskiej spółki do generacji energii elektrycznej, jeszcze mocniej nastawionego na odnawialne źródła energii. Dzięki niemu koncern będzie mógł zachować równowagę pomiędzy oczekiwaniami interesariuszy, a ochroną środowiska naturalnego. Pozwoli to też Grupie Energa inwestować w innowacyjne technologie produkcji energii elektrycznej, tworząc jednocześnie tysiące nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.

Reklama

Energa OZE z myślą o przyszłości

– W Polsce zajmujemy silną pozycję w obszarze OZE i chcemy ją jeszcze bardziej umacniać. Zmiana nazwy jednej z naszych kluczowych spółek jest tego wyrazem. Z jednej strony podkreśla wszystko to, co udało nam się w tej dziedzinie już osiągnąć. Z drugiej wyznaczamy sobie dalszy, klarowny kierunek, do którego będziemy dążyć. Takie działanie to nie tylko naturalna konsekwencja światowych trendów w energetyce, ale także wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, jak również polityce rządu w obszarze wytwarzania energii – podkreśla Grzegorz Ksepko, p.o. prezesa zarządu Energi SA, podmiotu dominującego Grupy Energa.

Grupa Energa jest liderem programu strategicznego w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii. Już teraz przeszło 30 proc. jej miksu wytwórczego stanowi energia elektryczna ze źródeł OZE. Koncern jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, pięciu farm wiatrowych oraz dwóch farm fotowoltaicznych. Łączna moc tych siłowni sięgnęła 444 MW. Lecz na tym nie koniec – spółka nadal rozbudowuje swoje instalacje wiatrowe na lądzie, rozwija projekty fotowoltaiczne, oraz w perspektywie długoterminowej, projekty farm wiatrowych offshore.


OZE w Magazynie Biomasa. Kliknij i sprawdź!


Pozyskiwanie energii z wiatru, słońca i wody jest od paru lat nie tylko coraz bardziej opłacalnym biznesem, lecz także koniecznością. Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych wymuszają m.in. coraz większe obciążenia finansowe nakładane na energetykę konwencjonalną, miedzy innymi w postaci opłat za uprawnienia do emisji CO2. Postęp w tej branży stymuluje także wsparcie systemowe ze strony budżetu państwa w postaci aukcji dla instalacji OZE.

– Premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie podkreślał, że polska energetyka musi stać się energetyką czystą, energetyką prosumencką, energetyką opartą o źródła energii odnawialnej – dodaje Grzegorz Ksepko. – Również projekt nowej „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” zakłada, że moc polskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku ma do roku 2035 wynieść 6 GW, zaś do roku 2040 sięgnąć 10 GW. Energa swoją proekologiczną strategią wpisuje się właśnie w rządowe plany dynamicznego rozwoju polskiej energetyki.

Grupa Energa dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Źródło: Grupa Energa
Na zdjęciu Zarząd Energa SA

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo! Sprawdź:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE