KOWR realizuje część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) i Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Celem powołania nowej instytucji jest zmniejszenie liczby instytucji obsługującej rolników i ich kontrahentów.

Reklama

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podobnie jak ANR ma centralę w Warszawie przy ul. Karolkowej 30 i oddziały terenowe w każdym województwie – w województwie zachodniopomorskim utworzono nawet dwa oddziały. Ponadto KOWR będzie miała swoje biura terenowe. Ich lokalizacje zostaną rozmieszczone tak, aby znajdowały się jeszcze bliżej rolników. W sumie będzie ok. 60 oddziałów. Najwięcej przewidziano w woj. warmińsko-mazurskim (11).

Zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

– wydzierżawianie albo sprzedaż gruntów;

– oddawanie mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym;

– oddanie na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, zamiany nieruchomości;

– wydawanie decyzje administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi.

Ponadto KOWR ma:

– udzielać bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich;

– współpracować z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów;

– sprawować nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt;

– kontrolować umowy pisemne;

– realizować dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa;

– promować i informować na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;

– wydawać wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino gronowe z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Rejestru Pierwszych Podmiotów Skupujących surowe mleko krowie,

– monitorować rynek cukru;

– realizować program dla szkół polegający na dostarczaniu owoców, warzyw, mleka i jego przetworów;

– wydawać pozwolenia na przywóz/ wywóz towarów rolno-spożywczych w handlu z krajami trzecimi;

– realizować poddziałania PROW 2014-2020: „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” oraz „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”;

– nawiązywać współpracę handlową w sektorze rolno-spożywczym z zagranicą;

– wspierać pszczelarzy.

Dotychczasowe zadania płatnicze Agencji Rynku Rolnego będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Stanie się ona jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce.

W Oddziałach Regionalnych ARiMR obsługiwane będą instrumenty finansowe: Pakiet Hogana – nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka, a także dla rolników z innych sektorów hodowlanych, wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem, tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych.

Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wykonywać zadania związane z uznaniem grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków.

Oddziały Regionalne ARiMR będą także obsługiwały wsparcie na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw. Centrala ARiMR będzie zajmowała się administrowaniem rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE