W Poznaniu i Kórniku trwa konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku” zorganizowana przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku oraz Komisję Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Reklama

Wtorkowe obrady poświęcone są Puszczy Białowieskiej, jej problemom i przyszłości. Uczestnicy konferencji wysłuchać mogli m.in. wykładów Janusza Czerepko „Wpływ zmian środowiska na lasy Puszczy Białowiejskiej” i Jana Marka Matuszkiewicza „Rozważania nad modelem ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych – przypadek szczególny: Puszcza Białowieska”. Na popołudnie zaplanowano sesję wyjazdową w Kórniku połączoną ze zwiedzaniem pracowni Instytutu Dendrologii PAN, arboretum oraz Zamku Kórnickiego i wystawy okolicznościowej nt. staropolskiego lasu. W trzecim dniu konferencji prelegenci  i paneliści rozmawiać będą m.in. o gospodarce leśnej, odnawianiu lasów, zmianach w zadrzewianiu Warszawy, wpływie zanieczyszczeń na drzewa.

id3

id2

Jak zapewniają organizatorzy konferencja umożliwi omówienie biologicznych i ekologicznych skutków obserwowanych i przewidywanych w przyszłości zmian oraz praktycznego wykorzystania nowej wiedzy w biologii stosowanej i leśnictwie, m.in. w ocenie retencji węgla w ekosystemach leśnych i mechanizmów determinujących różnorodność biologiczną w lasach. Będzie też platformą nakreślającą przyszłe kierunki i perspektywy niezbędnych badań, w tym badań interdyscyplinarnych oraz katalizować integrację ośrodków i środowisk naukowych.

Wśród zaproszonych wykładowców są: dr inż. Konrad Tomaszewski z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie („Przedsięwzięcia rozwojowe Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”), prof. dr. Lee E. Frelich The University of Minnesota Center for Forest Ecology, USA (“Seven ways a warming climate can kill the boreal forest”), dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw. Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym („Wpływ zmian środowiska na lasy Puszczy Białowieskiej” – współautorzy: Jacek Hilszczański, Andrzej Boczoń, Krzysztof Stereńczak, Radosław Gawryś), prof. dr hab. Barbara Godzik Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie („Długofalowe badania poziomu zanieczyszczeń środowiska z wykorzystaniem bioindykacyjnych właściwości leśnych gatunków mchów”), prof. dr hab. Jan Holeksa

Wydział Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu („Gospodarka leśna a ochrona przyrody w zmieniającym się środowisku przyrodniczym i kulturowym”), prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu („Zmiany klimatu i ich skutki – obserwacje, projekcje i adaptacja”), prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy („Rozważania nad modelem ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych – przypadek szczególny: Puszcza Białowieska”), dr hab. Maciej Skorupski, prof. nadzw. Wydziału  Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu („Ekosystemy leśne to także dynamicznie zmieniające się populacje zwierzyny”), prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk Wydział Leśny Uniwersytetu im. H. Kołłątaja w Krakowie („Naturalne zaburzenia w dynamice ekosystemów leśnych – konsekwencje dla ochrony przyrody i dla leśnictwa”).

Wszyscy uczestnicy poznańskiej konferencji otrzymali najnowsze wydanie „Magazynu Biomasa”.

Organizatorami konferencji są: Andrzej M. Jagodziński Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Jacek Oleksyn – Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Małgorzata Mańka – Przewodnicząca Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Szczegółowe informacje o konferencji:

http://www.idpan.poznan.pl/informacje-ogolne-konferencja-naukowa-2016.html

Zdjęcia: Magazyn Biomasa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE