W dniach niach 8-9 grudnia 2016 roku w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona energetycznemu wykorzystaniu drewna. Jej organizatorem jest Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Człowiek-Środowisko-Ekonomia.Uczestnicy wydarzenia otrzymają najnowsze wydanie „Magazynu Biomasa”.

Reklama

Poprzez wydarzenia takie jak zbliżająca się II Konferencja Naukowa „Drewno – Polskie OZE”, organizatorzy pragną umożliwić wszystkim osobom i podmiotom związanym z podejmowaną tematyką wymianę doświadczeń, poglądów i opinii przydatnych w projektowaniu urządzeń grzewczych charakteryzujących się wysoką sprawnością i niskim poziomem emisji zanieczyszczeń, zgodnym z aktualnymi standardami wprowadzanymi przez Wspólnotę Europejską oraz racjonalną gospodarką zasobami biomasy.

W Konferencji weźmie udział liczna reprezentacja przedstawicieli krajowych i zagranicznych instytucji związanych z wykorzystaniem drewna w energetyce rozproszonej i ochroną środowiska, co nada wydarzeniu wyjątkowy charakter i zapewni wieloaspektowe podejście do poruszanej tematyki.

Obszary tematyczne podejmowane w czasie konferencji to m.in.:

  • potencjał energetyczny drewna,
  • pozyskiwanie i dystrybucja biomasy w sposób zrównoważony,
  • aspekty prawne zastosowania drewna jako paliwa w energetyce rozproszonej,
  • rozwój technologii czystego spalania drewna,
  • przegląd urządzeń energetycznych małej mocy wykorzystujących drewno, jako element systemu c.o.,
  • komfort cieplny w obiektach ogrzewanych drewnem,
  • możliwości wspierania projektów związanych z wykorzystaniem drewna w energetyce rozproszonej,
  • Dyrektywa EcoDesign w perspektywie wykorzystania drewna jako paliwa.

Partnerem strategicznego Konferencji jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie KOMINKI POLSKIE – OSKP.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę oraz Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Wojciecha Suwałę.

Więcej szczegółów odnośnie Konferencji można znaleźć na stronie internetowej www.fcse.pl

Pytania oraz zgłoszenia na konferencję prosimy kierować na adres mailowy: konferencja@fcse.pl.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE