31 stycznia 2023 r. rusza nabór wniosków dla rolników, którzy planują inwestycje w zieloną energię. Dofinansowania do OZE będzie można uzyskać w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie składać można do 31 marca 2023 r.

warsztaty biometanowe

Reklama

Zielona energia w gospodarstwie

W tym roku w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” ARiMR uruchamia nowy obszar pomocy – Zielona energia w gospodarstwie (obszar F).

W tym przypadku rolnicy mogą otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Dofinansowaniem objęta będzie również instalacja pomp ciepła.

Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń.


Dowiedz się jak pracuje instalacja OZE produkująca biometan!


150 tyś. zł dofinansowania do OZE

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty:

  • zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca i jej magazynowania,
  • budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu,
  • zakupu pomp ciepła

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. W przypadku inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to  50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Więcej informacji – TUTAJ

31 stycznia, razem z naborem wniosków na dofinansowanie do inwestycji w zieloną energię, można także starać się o wsparcie w obszarze E – nawadnianie w gospodarstwie.

Więcej informacji – TUTAJ

Jak złożyć wniosek?

Wnioski w obu obszarach (E – nawadnianie i F – zielona energia) będzie można składać od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. Dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można będzie złożyć również w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: ARMiR

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE