Wzajemna współpraca, zwłaszcza w rolnictwie i sektorze odnawialnych źródeł energii, jest tematem przewodnim drugiego dnia wizyty Króla Danii Fryderyka X w Polsce. „Magazyn Biomasa”, na zaproszenie Ambasady Danii w Polsce, uczestniczy w rozmowach panelowych poświęconych m.in. transformacji energetycznej i branży biogazowej.

Reklama

Zorganizowane 31 stycznia w Muzeum Historii Polski spotkanie przedsiębiorców i polityków z Danii i Polski koncentrowało się na temacie partnerstwa i wzajemnej współpracy. Jak podkreślił Król Fryderyk X na uroczystym otwarciu wydarzenia:

„Dania i Polska mają długą historię współpracy. Dziś, w dobie kryzysu klimatycznego, energetycznego oraz mierząc się ze skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej, ta współpraca oraz ścisłe więzi są szczególnie ważne”.

Dania i Polska

O konieczności zacieśniania partnerstwa mówił także Ole Toft, Ambasador Danii w Polsce oraz Lars Sandahl Sørensen, prezes Danish Industry, reprezentujący 38 duńskich firm, które wzięły udział w spotkaniu w MHP podczas Royal Visit.


Czytaj też: Król Danii będzie rozmawiał w Polsce o biogazie


Strategiczna zmiana dzieje się teraz – dyskusja panelowa z udziałem ekspertów

W jaki sposób Polska może przyśpieszyć transformację energetyczną w kierunku „zielonej” gospodarki i jak współpraca z Danią może ułatwić ten proces? Temu pytaniu poświęcony był panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców i ekspertów energetycznych z obu krajów moderowany przez Linę Gandlose Hansen z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Danii.  Paneliści koncentrowali się na temacie dekarbonizacji terenów wiejskich i miast przedstawiając wizję rozwoju własnych firm w odniesieniu do polityki net-zero UE. Zwracano uwagę zwłaszcza na konieczność modernizacji rolnictwa i ograniczenia jego emisyjności, wskazywano m.in. na model współpracy w partnerstwie publiczno-prywatnym. 

– Przez ostatnie 2 lata obserwujemy duże przyśpieszenie w temacie dekarbonizacji w Polsce. Widzimy coraz większe możliwości współpracy między naszymi krajami, zwłaszcza na poziomie lokalnym, z władzami samorządowymi, co już dziś ma miejsce – mówił Knud Erik Andersen z European Energy. Wtórowali mu inni goście panelu: Michael Simmelgaard z Ramboll, Thomas Egebo z Energinet, Adam Jędrzejczak z Danfoss oraz Robert Tomaszewski z Polityka Insight. 

Jolanta Kamińska i Jeppe Juul Petersen

– Transformacja przyśpiesza, mimo że polska gospodarka nadal opiera się na węglu. Widzimy jednak, że ma miejsce strategiczna zmiana – nowa władza jest otwarta na współpracę i transfer dobrych rozwiązań, szczególnie z krajów Europy Północnej. Dziś musimy postawić na te technologie, które pozwolą uniknąć Polsce blackoutu – na początek gaz i magazyny energii, konieczne są inwestycja w OZE, infrastrukturę energetyczną i budowanie nowych partnerstw – przekonywał Tomaszewski pytany o przyszłość krajowej energetyki. 

Pilna potrzeba zrównoważonych rozwiązań w rolnictwie i produkcji żywności

– To co nas martwi w odniesieniu do polskiego rolnictwa to wzrost zastosowania sztucznych nawozów, pestycydów i antybiotyków o porównaniu do innych krajów UE. Widzimy pilną potrzebę rozwiązań dla zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności – mówił Jerzy Plewa z Team Europe podczas swojego wystąpienia na sympozjum poświęconemu rolnictwu i biogazowi, które odbyło się w Hotelu Bristol jako kolejny element Royal Visit 31 stycznia.

Spotkanie otworzyli polski Minister Rolnictwa Czesław Siekierski oraz Minister Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa Danii Jacob Jensen.

– Jako europejska rodzina mierzymy się obecnie z ogromnymi wyzwaniami, jednym z nich jest bezpieczeństwo żywnościowe w ramach zrównoważonej produkcji rolnej. Rozwinęliśmy rolnictwo precyzyjne, z korzyścią dla rolników i środowiska. Jesteśmy gotowi podzielić się naszym doświadczeniem z Polską. – mówił Jensen. 

– Zrównoważone rolnictwo to wyzwanie dzisiejszych czasów, wymagające od nas podjęcia określonych działań. Chcemy zwiększyć odporność sektora na zmiany klimatyczne i geopolityczne, jednocześnie wydaje mi się, że narzuciliśmy zbyt szybkie tempo zmian w ramach Zielonego Ładu, co dziś widzimy w liczbie protestów rolniczych w całej Europie – podkreślał Czesław Siekierski podczas swojego wystąpienia. – Doceniamy doświadczenia Danii, jesteśmy gotowi na współpracę i chcemy współpracować w zakresie zrównoważonego rolnictwa – dodał polski minister.

Prezentację zakończył panel dyskusyjny z udziałem Wojciecha Styburskiego z Agro Integracji, Grzegorza Brodziaka z GoodValley, Małgorzaty Szamblańczyk z Eurowind Energy Poland, Mortena Rud Petersena z Rud Petersen Group, Michała Zasady z warszawskiego Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Briana Nyenga Olesena z Dalling Group.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


– Czy polskie gospodarstwa rolne mogą być konkurencyjne w UE? Dziś ich wydajność i produktywność jest dużo niższa niż średnia unijna, mamy dużo do zrobienia. Dzięki współpracy z duńskimi firmami jest na to gotowy scenariusz, przeszkodą jest brak zaufania polskich rolników do integracji z parterami spoza branży rolnej. Kwestia otwartości na nowe rozwiązania może tu być kluczowa – mówił W. Styburski.

Magdalena Szambelańczyk odniosła się do roli biogazowni jako ważnego elementu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Według panelistyki ważna jest integracja biogazowni z innymi OZE.

Z kolei Morten Pedersen reprezentujący globalną firmę doradczą Rud Pedersen zwrócił uwagę na strategię krajową dla biogazu:

– Nie możemy koncentrować się tylko na kwestiach technicznych. Politycy powinni wykreować politykę energetyczna tak, by sprzyjała ona rozwojowi OZE. W Danii się to udało i dziś eksportuje ona swoje rozwiązania do innych krajów. Przewidywalność prawa jest absolutnie niezbędna, bez tego inwestycji nie będzie – twierdził Rud Pedersen. 

Porozumienie ponad podziałami

Środowe spotkanie zakończył „Biogas roundtable” z udziałem przedstawicieli duńskiej i polskiej branży biogazowej oraz samego Króla Fryderyka X. Dyskutowano nad kosztami produkcji biometanu podkreślając, że w tym kontekście trzeba patrzeć także na dodatkowe korzyści, które dziś nie są uwzględniane w bilansie: utylizacja odpadów, separacja i ponowne wykorzystanie CO2, kreowanie nowych miejsc pracy, wytwarzanie ekologicznych nawozów.

– Chcemy korzystać z duńskich doświadczeń biogazowych, bo dziś jako kraj i jako Grupa jesteśmy na początku drogi. Musimy wypracować prawo dla biometanu, zabezpieczyć kwestię substratów, wypracować dobre praktyki w kontaktach z gminami i społecznościami lokalnymi. Nie mamy praktycznych doświadczeń. Ale do 2030 roku chcemy operować w Polsce 100 biogazowniami – mówił Orest Nazaruk z PGNiG Bioevolution. 

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE