Czyste Powietrze – wstrzymano nabór wniosków

NFOŚiGW informuje o tymczasowym wstrzymaniu od 1 stycznia 2019 r. naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Jak wynika z komunikatu sytuacja ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. WFOŚiGW wznowią nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Urzędnicy muszą też dostosować systemy informatyczne do obowiązującego prawa.

Zmiany te wynikają z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową.

Czy jednak tylko ta sprawa jest powodem wstrzymania naboru wniosków? Być może chodzi także o stanowisko Unii Europejskiej, która prawdopodobnie nie zaakceptuje pomysłu wspierania wymiany kotłów węglowych.  „Gazeta Wyborcza” cytuje wypowiedź Piotra Woźnego, pełnomocnika premiera ds. programu „Czyste powietrze”.

„Podczas wstępnych rozmów otrzymaliśmy jasną informacje z Komisji Europejskiej, że w przyszłej perspektywie finansowej Unia Europejska nie zamierza finansować ani dotować wymian domowych kotłów na takie, które będą korzystać z paliw kopalnych, to znaczy zarówno z węgla, jak i z gazu”.

Niepewna jest też deklarowana przez NFOŚiGW kwota na program „Czyste Powietrze”. 103 mld zł pochodzić miały z kilku źródeł – m.in. opłaty paliwowej, ale przede wszystkim ze środków unijnych. Traktowana była bardziej jako deklaracja polityczna niż faktycznie zarezerwowane na ten cel pieniądze. Jednak kilka dni temu NFOŚiGW poinformował o spotkaniu Prezesa Funduszu Kazimierza Kujdy z prezesami wojewódzkich funduszy i podpisaniu porozumienia o udostępnianiu środków na realizację zadań w programie „Czyste Powietrze”. Umowa opiewa na kwotę 875 mln zł na dotacje i 185 mln zł na pożyczki.

Źródło: NFOŚiGW, Gazeta Wyborcza

This post is also available in: polski

bem