Czerwcowe aukcje odnawialnych źródeł energii za nami. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem. Do Urzędu Regulacji Energetyki w obu sesjach wpłynęło ponad pół tysiąca ofert.

Reklama

Jak informuje Urząd Regulacji Energii za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej odbyły się dwie sesje aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Czerwcowe aukcje odnawialnych źródeł energii w różnych terminach

– W ostatnich miesiącach dokładaliśmy wszelkich starań, żeby w tym roku poszczególne sesje aukcji odbyły się bez zakłóceń. I tak się stało. Aukcje – tak jak wiosną mówiłem – odbywały się w różnych terminach, a czas trwania każdej z nich został zoptymalizowany w sposób pozwalający na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia sytuacji z grudnia ub. r. Tamte pilotażowe aukcje OZE pokazały, że sesje nie powinny być kumulowane i nakładać się na siebie. Zatem czerwcowe aukcje przebiegały już bez zastrzeżeń i przykrych niespodzianekmówi Prezes URE Maciej Bando. Dzięki temu wpłynęło setki skutecznych ofert z rynku odnawialnych źródeł energii.

Czerwcowe aukcje odnawialnych źródeł energii cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Do URE w obu sesjach wpłynęło ponad pół tysiąca ofert. W odniesieniu do poszczególnych aukcji wyniki kształtują się następująco:

1) Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2017 472 skutecznie złożone oferty. W aukcji sprzedano 99,91 % ilości oraz 80,63 % wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży.

2) Aukcja Zwykła Nr AZ/2/201744 skutecznie złożonych ofert. W aukcji sprzedano ponad 21 % ilości oraz 18,36 % wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży

Dla kogo aukcje OZE?

W aukcjach mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy:

uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji – instalacje nowe tzw. „inne” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) lub

złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji – instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

W jednej aukcji wytwórca mógł wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczyły różnych Instalacji OZE należących do tego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji.

Aukcję przeprowadza się, jeżeli zostały zgłoszone nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie – zgodnie z art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.) Aukcje ogłoszone 29 maja br. spełniły powyższy warunek.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii informację w postaci elektronicznej, o wyniku aukcji, w terminie 3 dni roboczych od dnia zamknięcia aukcji.

Szczegółowe dane dotyczące rozstrzygnięć aukcji, w tym liczby ofert, które wygrały aukcje znajdują się w Informacjach Prezesa URE z 4 lipca 2017 r. na stronie internetowej Urzędu.

Źródło: URE

Zdjęcie: 123rf

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE