Jak zabezpieczyć system energetyczny przed cyberatakami? Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie kodeksu sieciowego dotyczącego cyberbezpieczeństwa.

Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) we współpracy z Europejską Organizacją Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (UE DSO Entity) rozpoczynają proces konsultacji publicznych w sprawie kodeksu sieciowego dotyczącego cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej (Network Code on Cybersecurity, NCCS).

Reklama

Decentralizacja wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, postęp technologiczny, łączenie sektorów (sector coupling) i cyfryzacja przekształcają europejską sieć energetyczną w „inteligentną sieć”. Proces tej transformacji wymaga zabezpieczenia systemów energetycznych w całej Europie przed cyberatakami i incydentami, które mogą im zagrażać. Konieczne jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii.

Cyberataki na system energetyczny

Opracowaniu wspólnych zasad i zwiększeniu cyberbezpieczeństwa służy konsultowany właśnie kodeks sieci[1]. Ma on na celu ustanowienie europejskiego standardu cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej. Obejmuje przepisy dotyczące oceny ryzyka cybernetycznego, wspólnych minimalnych wymogów, certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów i usług, monitorowania, sprawozdawczości i zarządzania kryzysowego. Kodeks zawiera także definicję ról i obowiązków poszczególnych zainteresowanych stron w każdym działaniu.

Wdrożenie kodeksu będzie wymagało podjęcia odpowiednich działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przez wielu interesariuszy w sektorze energetycznym – nie tylko operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych. Z tego też powodu URE zachęca do udziału w konsultacjach, które potrwają do 10 grudnia 2021 r.

Aby zgłosić uwagi i opinie należy skorzystać z formularza, który jest dostępny on-line na stronie ENTSO-E.

Organizacje prowadzące konsultacje przeprowadzą – 19 listopada oraz 8 grudnia 2021 r – warsztaty poświęcone zagadnieniom i rozwiązaniom proponowanym w projektowanym dokumencie. Rejestracja na stronie organizatorów .

***

  • Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-e) to stowarzyszenie zrzeszające europejskich operatorów systemów przesyłowych (OSP), które formułuje zasady funkcjonowania sieci w tzw. Kodeksach sieciowych.
  • Europejska Organizacja Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (UE DSO Entity) reprezentuje dystrybutorów na forum unijnym w zakresie opracowywania kodeksów i wytycznych sieciowych. UE DSO jest rzeczywistym odpowiednikiem ENTSO-e w zakresie opracowywania przepisów UE w formie kodeksów sieci dotyczących kwestii dystrybucji.
  • Kodeksy sieciowe są dokumentami regulującymi kwestie skutecznego dostępu do połączeń międzysystemowych, spełniającego wymagania niedyskryminacji i przejrzystości, w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej, oraz kwestie zarządzania tymi sieciami. Kodeksy sieci są przyjmowane w procesie komitologii (proces konsultacji w UE) i po przyjęciu tych dokumentów przez Komisję Europejską zaczynają bezpośrednio obowiązywać we wszystkich krajach UE.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!


[1] Wcześniej ACER opracowała ramowe wytyczne sektorowych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej. Wytyczne miały na celu wypracowanie rozwiązań dla zidentyfikowanych wcześniej zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem. Dzięki nim wypracowano zasady do przygotowania kodeksu sieci dotyczącego cyberbezpieczeństwa.

Źródło: URE
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE