„Ciepłownia Przyszłości” – NCBR czeka na zgłoszenia do projektu

Fundusz Modernizacyjny

Jeszcze tylko do 14 czerwca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czeka na zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”. Na wsparcie projektów przeznaczono 38 mln zł z Funduszy Europejskich.

NCBR przeznacza 38 mln zł z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na opracowanie technologii dedykowanej ciepłowniom. Miałaby ona pozwolić na przekształcanie instalacji ciepłowniczych opartych na paliwach kopalnych w nowoczesne, a przy tym efektywne energetycznie i kosztowo systemy. Powinny one zaopatrywać mieszkańców w ciepło i ciepłą wodę. Mają one bazować w 80%, a może nawet 90% na odnawialnych źródłach energii.

Aplikować mogą wszystkie podmioty, które mają pomysł, wymagany potencjał i wolę przygotowania technologii „Ciepłowni Przyszłości”. Wnioski będą przyjmowane do 14 czerwca br., do godz. 12.00.

NCBR zakłada, że konwencjonalne ciepłownie zostaną zastąpione przez instalacje złożone z:

  • kolektorów słonecznych,
  • instalacji fotowoltaicznych,
  • pomp ciepła, farm wiatrowych,
  • biogazowni korzystających z odpadów rolniczych
  • oraz magazynów ciepła.

– Modernizacja systemów ciepłowniczych przy wykorzystaniu technologii OZE to poważne wyzwanie. Poprzez nasze przedsięwzięcie chcemy pokazać, że jest możliwe przekształcenie systemów, w przypadku których energia pozyskiwana jest obecnie z paliw kopalnych w procesach spalania, w systemy ciepłownicze bazujące nawet w 80-90% na energii odnawialnej. I to przy zapewnieniu akceptowalnej ceny ciepła dla odbiorcy – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Nowe szlaki w ciepłownictwie

W całej inicjatywie nie bez znaczenia jest element rywalizacji. Dziesięć firm, które w wyniku postępowania ogłoszonego w trybie zamówień przedkomercyjnych zostanie wybranych do pierwszej fazy przedsięwzięcia, będzie miało za zadanie przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Powinny one potwierdzić, że można opracować system ciepłowniczy, który zamiast energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych dostarczać będzie odbiorcom ciepło pozyskane ze źródeł odnawialnych o udziale co najmniej 80%.

Aby to wykazać, uczestnicy zaprojektują cyfrowe modele demonstratorów innowacyjnej technologii „ciepłowni przyszłości”. Na wykonanie tych prac przewidziano w sumie 5 mln zł.

Do kolejnego etapu, z budżetem 33 mln zł, NCBR zakwalifikuje jednego wykonawcę, który następnie przeniesie wyniki swoich dotychczasowych badań do postaci demonstratora nowej technologii i uruchomi go na terenie Polski. Przy czym nie jest wykluczone, że NCBR sfinansuje więcej demonstratorów technologii niż tylko jeden.

Pracujący demonstrator, jak i wykonane w ramach przedsięwzięcia modele cyfrowe nowych ciepłowni OZE, będą wzorem dla całego rynku ciepłownictwa w Polsce. Na ich podstawie kolejne systemy ciepłownicze będą mogły skutecznie modernizować się z ery paliw kopalnych do świata OZE. Realizacja tych zamierzeń wpisuje się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Dlaczego konieczna jest zmiana

W naszym kraju ciepłownictwo systemowe obejmuje dziś 42% gospodarstw domowych i jest jednym z największych w Europie.

Obecnie około 83% koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych nie spełnia kryterium przedsiębiorstwa efektywnego energetycznie.

Coraz niższa jest też ich rentowność, co wynika m.in. ze stale rosnących cen emisji CO2. Tylko znikoma ilość przedsiębiorstw ciepłowniczych korzysta z energii pozyskiwanej z OZE.

Zdaniem ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mniejszym systemom ciepłowniczym będzie coraz trudniej funkcjonować – dlatego potrzebna jest zmiana modelu działania i nowa technologia oparta o odnawialne źródła energii. Stąd najważniejszym założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tych ciepłowniach, gdzie obecnie energia pozyskiwana jest z przetwarzania paliw kopalnych i/lub współspalania biomasy. Chodzi o to, aby przekształcić je w systemy optymalnie zeroemisyjne.

„Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” jest jednym z dziewięciu nowych przedsięwzięć zainicjowanych przez NCBR, które wpisując się w założenia strategii Europejskiego Zielonego Ładu, mają na celu stworzenie nowych technologii dla polskiej gospodarki. W ramach projektów, realizowanych dzięki Funduszom Europejskim, opracowane zostaną również m.in. elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym, nowoczesne oczyszczalnie ścieków, budynki efektywne procesowo i energetycznie, systemy wentylacji dla szkół i domów, technologie domowej retencji, magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu. Wszystkie przedsięwzięcia zostały wybrane pod kątem ich potencjału do masowego wdrożenia i możliwości stania się polską specjalnością.

Źródło: NCBR

Zdj. shutterstock

 

 

This post is also available in: polski

bem