Certyfikaty FSC wrócą do polskich lasów? Przedstawiciele Lasów Państwowych, FSC International i resortu klimatu rozmawiali o możliwościach współpracy. Powołano zespół roboczy, który zaczął prace nad rozwiązaniami dążącymi do przywrócenia certyfikacji FSC w skali ogólnokrajowej.

Reklama

Jak LP odrzuciły certyfikaty FSC

Symbol FSC umieszczany na produktach z drewna i papieru już od 30 lat jest rozpoznawalny na całym świecie. To gwarancja, że wprowadzane na rynek towary powstały w wyniku obróbki drewna pochodzącego lasów zarządzanych zgodnie z zasadami odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Znak FSC ułatwił wielu producentom krajowej branży drzewnej, meblarskiej, przedstawicielom przemysłu celulozowego i twórcom wyrobów z drewna uzyskanie dostępu do rynków na całym świecie, jednocześnie chroniąc zasoby leśne. Jednak Polskie Lasy Państwowe uznały, że certyfikaty FSC nie są im potrzebne. Rezygnując z międzynarodowego systemu FSC, LP uwolniły się od jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli, co wzbudziło falę niezadowolenia wśród przedstawicieli branży i aktywistów klimatycznych.

29 lutego nastąpił powrót do rozmów w sprawie odnowienia współpracy między Lasami Państwowymi a FSC International. W siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych spotkali się przedstawiciele obu instytucji i ministerstwa klimatu.

Certyfikaty FSC

Obecnie certyfikatami FSC świadczącymi o pozyskaniu drewna w wyniku odpowiedzialnego gospodarowania posługują się cztery z siedemnastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych – Katowice, Szczecin, Szczecinek i Zielona Góra. Dwie pierwsze, korzystając z derogacji, są w trakcie audytu prowadzonego z intencją, by nadal posługiwać się certyfikatem FSC. Jeśli audyt zakończy się wynikiem pozytywnym, obie RDLP otrzymają taką możliwość do końca sierpnia.

Zostawiamy przeszłość za sobą i rozpoczynamy od nowa dialog w sprawie certyfikacji. Zapewniam o naszej otwartości do rozmów. Prowadzimy je ze wszystkimi interesariuszami gospodarki leśnej. Przykładamy dużą wagę do głosów wszystkich naszych partnerów, którzy zgłaszają oczekiwanie, by Lasy Państwowe posługiwały się znakiem FSC. Otwartość i transparentność to priorytety obecnego kierownictwa Lasów Państwowych – mówi dyrektor Jerzy Fijas.

Prace nad rewizją standardu krajowego dobiegają końca. Jego ostateczna wersja zostanie prawdopodobnie opublikowana w maju tego roku. Po okresie przejściowym, nowy standard zastąpi dotychczasowy najwcześniej w grudniu 2025 r. Standard, a w szczególności te jego elementy, wobec których zgłoszonych zostało najwięcej uwag, był przedmiotem prezentacji ze strony FSC Polska. Przedstawiciele FSC zreferowali także informacje dotyczące modernizacji narzędzi ocen ryzyka w kontekście unijnego rozporządzenia o wylesianiu (EUDR).

Omówiono postanowienia umowy licencyjnej, będącej podstawą posługiwania się znakiem towarowym FSC, w tym nt. kontroli FSC w podmiotach certyfikowanych, publikowania raportów z audytów czy jednostronnego wprowadzania części zmian w umowie.


“Polskie lasy wymagają dialogu”. Spotkanie branży drzewnej z ministrą klimatu.


Powrót certyfikatów FSC?

Spotkanie pokazało silne zaangażowanie Lasów Państwowych na rzecz prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej i otwartość na współpracę. Wierzę, że istnieją solidne podstawy, aby kontynuować certyfikację FSC w polskich lasach, a po spotkaniu jestem pewien, że wspólnie możemy szybko osiągnąć pożądane rezultaty. Z naszej strony zapewniamy pełne zaangażowanie w dalsze rozmowy – mówi dyrektor Kim Carstensen.

Spotkanie zakończyło się powołaniem zespołu roboczego. Zespół już dzisiaj zaczął prace nad szczegółowymi rozwiązaniami dążącymi do przywrócenia certyfikacji FSC w skali ogólnokrajowej. Pierwszym krokiem jest dążenie do przywrócenia certyfikatu dla RDLP w Białymstoku, co jest odpowiedzią na oczekiwania zarówno ze strony przemysłu drzewnego, samorządów oraz organizacji przyrodniczych i społecznych z tego regionu.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

źródło: LP

zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE