Czego może spodziewać się rynek biomasy? O certyfikacji opowiedziała Elżbieta Jarosławska-Deja, Technical Manager of Sustainability Certification Schemes/Biomass Global Product Manager w Bureau Veritas. Rozmowę przeprowadziła Jolanta Kamińska.

Szykują się kolejne zmiany w obszarze certyfikacji biomasy? Jakie konkretnie i kiedy wejdą w życie?

Wejście w życie Dyrektywy RED III planowane jest na 1 stycznia 2025. Dyrektywa ta była ostatnio przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim, co pozwoliło osiągnąć pewne kompromisy w stosunku do pierwotnych zapisów dyrektywy.

Reklama

Przykładowo wymaganiom certyfikacji, w pierwotnym zapisie Dyrektywy RED III, miały podlegać instalacje o mocy cieplnej do 5 MW w przypadku biomasy stałej i 2 MW w przypadku biomasy gazowej. Kompromis wprowadził ujenolicenie wymagań potwierdzania zrównoważonego pochodzenia biomasy przez wszystkie instalacje powyżej 7,5 MW mocy cieplnej, a dla biometanu powyżej 200 m3 natężenia przepływu.

Ponadto w obecnym kształcie Dyrektywa RED III:

  • Wprowadza zasadę kaskadowego wykorzystania drewna,
  • wskazuje możliwości pozyskania biomasy leśnej w oparciu o ryzyko na poziomie krajowym, o ile istnieją krajowe przepisy w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej, a w krajach, w których takich przepisów nie ma, wprowadza tzw. obszary no-go,
  • zawiera obowiązek wykazania redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliwa na poziomie powyżej 7,5 MW (w Dyrektywie RED II tylko nowe instalacje musiały spełniać te kryteria dotyczące emisji w całym cyklu życia).

Czytaj też: Kto widzi problem, niekoniecznie umie go rozwiązać


Szacuje się, że dziś w Polsce udzielonych jest ponad 1000 certyfikatów dla biomasy stałej i gazowej, zdecydowana większość z systemie KZR INiG. Które instalacje muszą certyfikować biomasę?

Na dzień dzisiejszy obowiązek certyfikacji dotyczy całego łańcucha dostaw producentów biopaliw płynnych i gazowych, a także wszystkich dostawców biomasy do jednostek wytwarzających ciepło, energię elektryczną i chłód posiadających powyżej 20 MW mocy cieplnej w przypadku stosowania paliw stałych pochodzących z biomasy  i 2 MW mocy cieplnej, gdy wykorzystywane są paliwa gazowe pochodzące z biomasy, które to jednostki wytwarzające funkcjonują w systemie EU ETS.

Tu nadmienię iż czekamy na implementację Dyrektywy RED II do przepisów krajowych, gdyż obecnie konieczność certyfikacji wynika z wymagań związanych z systemem EU ETS.


Czytaj też: Biomasa i odpady to przyszłość polskiego ciepłownictwa


W jaki sposób Pani zdaniem zmieni się rynek certyfikacji biomasy w ciągu najbliższych 12 miesięcy i na co powinny się przygotować podmioty działające w tej branży?

Jako jednostki certyfikujące czekamy na opublikowanie nowych dokumentów przez uznane systemy certyfikacji, które będą stanowiły dla nas wytyczne do certyfikacji.

Zgodnie z naszą wiedzą najbliższe zmiany, niezwiązane z Dyrektywą RED III, dotyczyły będą przede wszystkim metodologii obliczania emisji gazów cieplarnianych. Widzimy też ogromny potencjał w sektorze biogazowym.

ELŻBIETA JAROSŁAWSKA-DEJA
Technical Manager of Sustainability Certification Schemes / Biomass Global Product Manager

Biomasa i paliwa alternatywne

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: archiwum Magazynu Biomasa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE