W tym centrum będą uczyć ekologii i o OZE!

Centrum Edukacji Ekologicznej OZE

Centrum Edukacji Ekologicznej OZE powstanie przy SGGW. Budowa na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych. Zarówno tych prowadzonych przez studentów, jak i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.


REKLAMA


Centrum Edukacji Ekologicznej OZE

Z nowych rozwiązań skorzystają też przedsiębiorcy. Obiekt SGGW ma być samowystarczalny energetycznie, wyposażony m.in. w biogazownię. Wyeliminuje społeczny problem, którym jest unoszący się w okolicy odór obornika.

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE pochłonie prawie 2,5 mln zł. Przy czym ponad 2,1 mln zł będzie pochodzić z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Edukacja ekologiczna”. Baza edukacyjna powstanie w dwa lata, bo zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano z końcem 2022 r.

– Odnawialne źródła energii to technologie, które wciąż rozwijamy, badamy i udoskonalamy. Służą nie tylko planecie, ale mają ułatwiać nasze życie i obniżać koszty, które ponosimy. Fotowoltaika oraz biopaliwa to rozwiązania, które bardzo szybko zyskują popularność w Polsce. Właśnie dlatego edukacja ekologiczna w tym zakresie jest tak ważna – mówił o projekcie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

– Mam nadzieję, że dzięki działalności Centrum Edukacji Ekologicznej OZE studenci będą mogli nabyć praktyczne umiejętności w perspektywicznej dziedzinie. A rolnicy i przedsiębiorcy zdobędą wiedzę i poznają narzędzia umożliwiające wykorzystywanie wszystkich zasobów, jakich dostarcza nam natura. Z kolei mieszkańcy Mazowsza w przystępny sposób dowiedzą się, jak wszyscy wspólnie możemy dążyć do niezależności energetycznej. Inwestycję docenią na pewno okoliczni mieszkańcy. Uwolnimy je od przykrego zapachu oraz zanieczyszczania pobliskiego jeziorka – zaznaczył wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Centrum Edukacji Ekologicznej

Samowystarczalność energetyczna obiektu

Przedsięwzięcie obejmie budowę: instalacji demonstracyjnej do produkcji biogazu z naturalnych substratów organicznych, układu kogeneracyjnego produkującego ciepło i energię elektryczną z biogazu oraz instalacji fotowoltaicznej PV z baterią akumulatorów zasilającej w energię elektryczną Centrum i kompleks RZD Obory. W planach jest ograniczenie do minimum zapotrzebowania na energię elektryczną z lokalnej sieci elektroenergetycznej i zapewnienie samowystarczalności energetycznej obiektów.

– Kwestia zmian technologicznych OZE jest dynamiczna i dostęp do wiedzy, możliwość badań, a także rozwijania przez polskich naukowców rozwiązań w tym zakresie jest naszym priorytetem. Tym bardziej cieszę się, że Narodowy Fundusz dostrzega i wspiera takie przedsięwzięcia, jak inicjatywa uczelni SGGW – dodał pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister Ireneusz Zyska.

– Głównym celem realizacji projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej studentów SGGW, uczniów, młodzieży i lokalnej społeczności. W ramach projektu powstanie Centrum Edukacyjne z zapleczem, gdzie studenci oraz pracownicy naukowi będą mogli prowadzić prace badawczo–rozwojowe, a ich wyniki będą wykorzystywane przez przedsiębiorców – powiedział rektor SGGW prof. Michał Zasada.

200 mln zł w perspektywie 5 lat

– Program NFOŚiGW „Edukacja ekologiczna”, w ramach którego finansujemy inicjatywę SGGW, to nie tylko ponad 200 mln zł w perspektywie ostatnich 5 lat na działania edukacyjne, ale przede wszystkim ogromna, pozytywna zmiana mentalności Polaków, przez wzrost świadomości i wiedzy w kluczowych kwestiach naszego życia: dotyczących m.in. powietrza, którym oddychamy, wody, którą pijemy czy przyrody, która nas otacza. W ramach tych środków sfinansowaliśmy m.in. kilkanaście centrów edukacyjnych w całej Polsce; na terenie parków narodowych, lasów państwowych, zarówno największych miast, jak i tych mniejszych – prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

O projekcie

Centrum Edukacji Ekologicznej OZE powstanie na terenie gospodarstwa Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory. Należy ono do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie).

W ramach projektu planowana jest budowa zaplecza laboratoryjno-dydaktycznego, gdzie mieszkańcy, studenci, uczniowie i młodzież będą mogli w sposób bezpośredni zapoznać się z procesami zachodzącymi w instalacjach wytwarzających energię z OZE. Zakłada się również, że w Centrum Edukacyjnym studenci oraz pracownicy naukowi, będą mogli prowadzić prace badawczo-rozwojowe. Centrum będzie też otwarte dla osób z zewnątrz. Uruchomienie instalacji pilotażowej produkującej biogaz oraz instalacji PV, umożliwi produkcję energii elektrycznej i ciepła na cele zaopatrzenia całego kompleksu RZD Obory.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwiązania problemu dotyczącego odoru z prowadzonej przez SGGW hodowli bydła. Dzięki instalacji biogazowej, obornik i gnojowica wytwarzane w RZD Obory będą wykorzystywane do produkcji ekologicznego paliwa, tj. biogazu rolniczego.

Modernizacja i budowa

Modernizacja infrastruktury, wchodzącej w skład RZD Obory, obejmuje również dwa zbiorniki na gnojowicę, utwardzenie placu i dobudowanie niezbędnych zbiorników fermentacji do uruchomienia instalacji pokazowej elektrociepłowni na biogaz wraz z układem kogeneracyjnym i instalacją PV.

Dodatkowo zostanie wykonana instalacja do przygotowania nawozu organicznego z pozostałości pofermentacyjnej, wraz z jego dystrybucją z wykorzystaniem wozu asenizacyjnego. Będzie to instalacja demonstracyjna, której przekaz edukacyjny dotyczy sposobu konwersji odnawialnych źródeł i zmniejszenia zużycia paliw tradycyjnych, np. oleju napędowego.

Wyposażenie instalacji w monitoring online, ściany przeźroczyste i ścieżki edukacyjne ułatwią realizację programu edukacyjnego Centrum oraz zapewnią dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: Ministerstwo Klimatu
Zdjęcie główne: pixabay.com

This post is also available in: polski

bem