Branża drzewna w kryzysie. PIGPD apeluje do Premiera

apel do premiera branża drzewna

Branża drzewna stanęła w obliczu bezprecedensowego kryzysu, przejawiającego się między innymi spadkami zamówień, ograniczaniem produkcji, wysokimi cenami surowca i zwolnieniami pracowników. W związku z zaistniałą sytuacją Polska lzba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego zwróciła się z apelem o pomoc do Premiera.

Apel PIGPD do Premiera

„W imieniu Polskiej lzby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego, Polskiego Komitetu Narodowego Epal, Związku Polskie Okna i Drzwi apeluję a natychmiastowe działanie i decyzję w celu poprawy sytuacji na rynku drewna. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne spotkanie celem omówienia możliwości wsparcia polskiego przemysłu drzewnego poprzez zrewidowanie cen zakupu drewna. Chcemy Panu przedstawić propozycje, które w naszym przekonaniu, doprowadzą do uspokojenia i stabilizacji na rynku drzewnym, a naszym firmom dadzą szansę na utrzymanie dotychczasowych rynków zbytu.

We wrześniu 2022 roku Lasy Państwowe opublikowaiy kosmetyczne zmiany zasad sprzedaży drewna na rok 2023, które znacząco podnoszą ceny bazowe surowca. Ceny wyjściowe na 2023 r. wszystkich grup handlowo-gatunkowych PGL LP ustaliło na poziomie wyższym średnio o 40%. Spowodowało to utrzymanie bardzo wysokich cen z 2022 roku. Lasy Państwowe podwyższyły ceny wyjściowe w oparciu o okres bardzo dobrej koniunktury, który nastąpił po okresie epidemii COVID i był wyjątkowym czasem na przestrzeni ostatnich lat.

Niestety nie wzięto pod uwagę zgłaszanych przez branżę kłopotów już w drugim półroczu 2023 roku, które zdecydowanie pogłębiły się z końcem III kwartału 2022 r. Pogorszająca się koniunktura to dziś okres recesji. Katastrofalny dla nas poziom cen ustalony przez PGL LP i brak reakcji na sygnały płynące z rynku, doprowadza do spadku zamówień, powoduje zmniejszanie naszej produkcji, niemożność dostosowania oferty cenowej do oczekiwań naszych Klientéw, zwolnienia pracowników. Dramatyczną sytuację obserwujemy w produkcji wyrobów ogrodowych, podłóg, okien i drzwi, drewnie konstrukcyjnym. W aktualnej sytuacji mamy w Polsce jedne z najwyższych cen surowca w Europie. Już teraz firmy ograniczają produkcję i rezygnują z zakupionego w Lasach Państwowych drogiego drewna, a kolejnym krokiem jest uruchomienie procesu zwolnień grupowych, które w wielu firmach trwają.

Do problemów związanych z wysokimi cenami surowca dochodzi także jego eksport. Zaniechanie prac nad ograniczeniem eksportu drewna w obecnej sytuacji gospodarczej jest działaniem na szkodę firm produkujących wyroby z drewna w Polsce. Od 2017 roku z Polski wyeksportowano ponad DWADZIEŚCIA MILIONÓW METRÓW SZEŚCIENNYCH drewna. To w skali roku daje 10% pozyskanego surowca, co można przełożyć na roczne zaopatrzenie dla około stu średnich tartaków w Polsce. To także ogromne straty dla polskiej gospodarki, drewno wyjeżdża na zerowej stawce VAT. Krótkoterminowa maksymalizacja zysków jednej instytucji w Polsce — Lasów Państwowych — doprowadzi do znaczącej utraty wpływu do budżetu państwa dochodów z tytulu podatków CIT,VAT, PIT i przyniesie nieodwracalne straty dla całej branży drzewnej.

Chcielibyśmy zasygnalizować nasze poważne zaniepokojenie rozwojem sytuacji dotyczącej certyfikacji FSC w Polsce, która jest bardzo ważnym narzędziem gwarantującym, że drewno pozyskane jest w sposób zrównoważony, a gotowy produkt został wytworzony przy poszanowaniu surowych norm środowiskowych. Polskie firmy są jednym z największych beneficjentów tego certyfikatu. Ponad dwa i pół tysiąca przedsiębiorstw zaufało PGL LP, że nie zrezygnuje w sposób nagły i bez żadnych konsultacji  z  certyfikacji  gospodarki leśnej – co obecnie ma miejsce. Utrata tego certyfikatu dla wielu firm wiążę się z realnymi stratami finansowymi, wizerunkowymi i doprowadzi do spadku konkurencyjności naszych wyrobów na rynkach światowych.

O potrzebie utrzymanie certyfikatu FSC, jego dużym znaczeniu dla odbiorcy, informowaliśmy w naszych pismach do ministrów pańskiego gabinetu — Edwarda Siarki znak: IG/04/04/2022, Anny Moskwy znak:IG/09/08/2022, Waldemara Budy znak: IG/10/08/2022, IG/12/08/2022.

Firmy drzewne w Polsce nie mają innego wyjścia jak zakup surowca w PGL Lasy Państwowe, monopoliście na rynku. W związku z tym to na Lasach Państwowych ciąży szczególna odpowiedzialność za losy polskiego przemysłu drzewnego i tym samym za los ponad czterystu tysięcy pracowników zatrudnionych bezpośrednio w sektorze drzewnym. To także odpowiedzialność za znaczne dochody jakie przemysł drzewny w Polsce wnosi do polskiego budżetu. Maksymalizacja zysków Lasów Państwowych nie powinna i nie może być prowadzona kosztem upadku wielu firm drzewnych w Polsce.

Panie Premierze,

Drewno w Polsce jest najdroższe w Europie. Prosimy o pańskie osobiste zaangażowanie na rzecz poprawy sytuacji w przemyśle drzewnym w Polsce. Oczekujemy zrewidowania cen zakupu drewna uzyskanych na pierwsze półrocze 2023. Widzimy także pilną potrzebę wypracowania długofalowej strategii na rzecz przemysłu drzewnego w Polsce przy udziale Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Z wyrazami szacunku,

Marek Kubiak – Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego”

Biomasa w ciepłownictwie i energetyce:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski

ael