O gospodarce cyrkulacyjnej, którą charakteryzuje możliwość ponownego wykorzystania zużytych produktów oraz wysoki współczynnik segregacji i odzyskiwania odpadów, rozmawiali pracownicy Lasów Państwowcy, administracji rządowej oraz przedstawiciele lokalnych społeczności podczas trwającej od 9 do 10 maja konferencji w Tucznie. 

Reklama

Gospodarka cyrkulacyjna czyli gospodarka o obiegu zamkniętym, w którym produkt produkowany jest już z myślą o powtórnym wykorzystaniu. Podczas spotkania w Tucznie minister środowiska Jan Szyszko  przekonywał, że taka gospodarka to nie tylko możliwość na mniejsze marnotrawienie produktów, ale również szansa dla terenów niezurbanizowanych. Według ministra omawiany podczas konferencji model gospodarki  jest dużym wyzwaniem dla Europy, ale też dużą szansą.

Gospodarka o obiegu zamkniętym daje szanse na rozwój i zwiększenie konkurencyjności małych przedsiębiorstw, żeby jednak tak się stało, potrzebne jest wsparcie administracji publicznej. Tutaj swoją rolę widzi Ministerstwo Rozwoju. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział: – Rząd i ministerstwo rozwoju widzą potrzebę wspomagania tego typu rozwiązań. Ważna jest nie tylko kwestia ochrony środowiska, ale też szansa na podniesienie konkurencyjności i tworzenie nowych miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych – potwierdził wiceminister.

W model gospodarki cyrkulacyjnej wpisuje się biomasa, o czym mówił Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego LP, który podkreślił, że Lasy Państwowe od wielu lat mają wkład w tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym. – Między innymi dzięki drewnu opałowemu, które produkujemy, a które oprócz domowych gospodarstw trafia do małych elektrociepłowni budowanych na terenach niezurbanizowanych. Biomasa jako odnawialne źródło energii nie dość, że ma walory ekologiczne, to dodatkowo jest opłacalne ekonomiczniepowiedział.Obecnie są realizowane liczne  projekty, wśród nich jest program współpracy pomiędzy LP a samorządami. Mamy nadzieję, że w przyszłości realizowany program rozwinie się w zakresie samowystarczalności energetycznej gmin – dodał. Ponadto działalność LP wpływa na rozwój lokalnego rynku pracy. Z Lasami współpracują firmy przerabiające i pakujące gałęzie na biomasę, czy firmy transportujące takie drewno do zielonych elektrowni, często te niewielkie firmy są jedynymi pracodawcami na danym terenie.

IMG_2485

Oprócz przedstawicieli ministerstw i Lasów Państwowych w konferencji również wzięli udział reprezentanci lokalnych społeczności, biznesu oraz krajów Unii Europejskiej.

Źródło: Lasy Państwowe

Zdjęcie: Lasy Państwowe, targi Eko Las 2015

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE