„Wykorzystanie pozostałości leśnych jest integralną częścią zrównoważonej gospodarki leśnej”. W ten sposób prezes Bioenergy Europe komentuje wstępne wyniki badań, według których wykorzystanie pozostałości leśnych do produkcji energii będzie miało pozytywny wpływ na klimat do 2050 roku.

Reklama

Biomasa leśna pozytywna dla klimatu

Wstępne wyniki ostatnich badań, które wspiera Bioenergy Europe pokazują, że biomasa leśna, czyli pozostałości leśne wykorzystane do produkcji zielonej energii, będzie miała pozytywny wpływ na klimat do 2050 r.

W raporcie przygotowanym w ramach projektu KLIMAHOLZ, autorstwa: prof. dr hab. Huberta Rödera z Katedry Ekonomiki Zrównoważonego Biznesu, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf / TUM Campus Straubing, uwzględniono fakt, że w razie niewykorzystania pozostałości na cele energetyczne, pozostałyby one w lasach i uległyby rozkładowi. Uwzględnienie rozkładu pokazuje, że energia z pozostałości leśnych jest nie tylko neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, ale ma istotny pozytywny wpływ na ochronę klimatu.

Pozostałości leśne obejmują wszystkie pozostałości po zbiorach i naturalne straty spowodowane śmiertelnością, owadami i burzami, z wyłączeniem pozostałości w glebie (korzenie i pniaki) lub w ściółce. To drewno niskiej jakości, zawierające zarówno grube, jak i drobne szczątki drzewne, nie nadaje się do innych zastosowań w przemyśle drzewnym. Wykorzystując te pozostałości leśne dostępne w Europie jako zrębki leśne do produkcji zielonej energii, można łącznie uniknąć około 5,6 miliarda ton ekwiwalentu CO2 w latach 2020-2050, jednocześnie chroniąc różnorodność biologiczną i zdrowie lasów. Ta wielkość oszczędności wynikających z wykorzystania pozostałości jest porównywalna z 8-krotnością emisji z transportu drogowego w UE-27 w 2020 r.

Obliczenia te opierają się na wykorzystaniu zrębków z pozostałości leśnych w Europie, co pozwoli zaoszczędzić 2,8 miliarda ton CO2 do 2050 r., z ilością pozostałości równą 10% rosnącego materiału pozostawionego w lesie w celu ochrony różnorodności biologicznej. Jeśli wszystkie pozostałości zostaną pozostawione w lasach, spowoduje to emisję ponad 2,8 miliarda ton ekwiwalentu CO2.


Prawie połowa ankietowanych nie wie, co to jest biomasa!


Wykorzystanie pozostałości leśnych jest korzystne dla obu stron

Wykorzystanie pozostałości leśnych jest korzystne dla obu stron, ponieważ wnosi pozytywny wkład w transformację energetyczną, ochronę klimatu i różnorodność biologiczną. W związku z tym należy je sklasyfikować jako kwalifikujące się do finansowania ze środków publicznych w Europie.

Wyniki badania dodatkowo podkreślają synergie z technologiami emisji ujemnych, takimi jak bioenergia z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (BECCS) lub biowęglem, a także z wodorem. Takie dodatkowe korzyści otwierają drzwi dla przyszłych inteligentnych projektów przyjaznych dla klimatu i energii w perspektywie średnioterminowej.

 „Wciąż istnieje duży potencjał wykorzystania pierwotnej biomasy drzewnej do celów energetycznych. Jest to głównie produkt uboczny inteligentnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, której celem była produkcja wysokiej jakości drewna. Jeśli pozostałości nie zostaną wykorzystane, zgniją w lesie. Nie zastąpią paliw kopalnych i nie wygenerują dochodów z praktyk zrównoważonej gospodarki leśnej” –  argumentuje autor badania, prof. dr hab. Hubert Röder.

Wyniki badania spotkały się z entuzjazmem prezesa Bioenergy Europe. Christoph Pfemeter uważa, że biomasa leśna to doskonała alternatywa dla paliw kopalnych.

„Znajdujemy się zarówno w kryzysie energetycznym, jak i klimatycznym, a jednocześnie miliony ton pozostałości leśnych rozkładają się w naszych lasach i służą jako materiał rozrodczy dla korników i podpałka do pożarów lasów. – podkreślił Christoph Pfemeter. – Pozostałości leśne mogłyby zamiast tego zastąpić paliwa kopalne! Im dłużej wstrzymuje się wycofywanie paliw kopalnych, tym mniejsze szanse na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wykorzystanie pozostałości leśnych jest integralną częścią zrównoważonej gospodarki leśnej – pomaga utrzymać wysoki poziom zmagazynowanego węgla w naszych lasów, działając jako główne odnawialne źródło energii w Europie”.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: bioenergyeurope.org

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE