Rozwój w biznesie biogazowym rozpoczął się w momencie wdrażania pierwszych działań operacyjnych związanych z przyznaniem Polsce funduszy ze środków europejskich na lata 2007-2013. Dla wielu była to olbrzymia szansa. Skorzystała z niej m.in. Biogazownia w Łagiewnikach.

Reklama

Wielu zainteresowanych pokładało ogromne nadzieje w tym sektorze odnawialnych źródeł energii. Tym bardziej, że udało się to za zachodnią granicą, gdzie wybudowano ponad 6 tys. instalacji, które w znakomitej większości zostały oparte na wykorzystaniu roślin energetycznych.

Brak doświadczenia oraz niejednolite i niesprzyjające ustawodawstwo w Polsce, eliminujące w sposób pośredni stosowanie roślin energetycznych, doprowadziło do poszukiwania przez firmy technologiczne, jak i inwestorów zastępczych, rozwiązań umożliwiających podniesienie rentowności instalacji biogazowych w naszym kraju.

Biogazownia w Łagiewnikach wykorzystała szansę

Jedną z takich instalacji, w której zostały podjęte usprawnienia jest Biogazownia w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Pierwotnie biogazownia zaprojektowana była jako typowy obiekt NAWARO (główny substrat – kiszonka kukurydzy). Specjaliści z Better-Energy dołożyli wszelkich starań, aby instalacja mogła pracować na substratach alternatywnych ze zwiększoną mocą elektryczną elektrociepłowni, przy zachowaniu zaprojektowanych wielkości komór fermentacji pierwotnej oraz wtórnej.

Biogazownia w Łagiewnikach – moc elektryczna 800 kWe, moc cieplna 800 kW

Wiadomo, iż zwiększenie rentowności instalacji wymaga zmniejszenia nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksplantacji. Jak to zrobić? Sukces to ludzie posiadający wiedzę technologiczną, którzy są w stanie dobrać np. parametry procesu technologicznego w taki sposób, aby zwiększyć obciążenie zbiorników dozowanym substratem i tym samym zmniejszyć ich kubaturę, co w sposób istotny wpłynie na nakład inwestycyjny, jak i samą eksploatację. Poprzez dobór tanich substratów zmniejszymy koszt eksploatacji – poprzez dobór najwłaściwszy można nawet o połowę zmniejszyć koszty związane z wydatkami na surowiec. Należy jednak pamiętać o właściwym monitowaniu procesu technologicznego, co zapewniamy stosując polskie systemy automatyki i sterowania przemysłowego.

Zatem warunkiem powodzenia dla biogazowni jest odpowiedni dobór firmy technologicznej, która w znacznym stopniu pomoże uniknąć problemów związanych z rentownością, bo te z kolei są mocno związane z wahaniami ceny sprzedaży i kupna energii elektrycznej oraz certyfikatów.

Właściwe podejście w tym zakresie zapewni opłacalność inwestycji i sprawi, iż będzie to dobry biznes, a nie tylko drogie hobby dla pasjonatów i zwolenników odnawialnych źródeł energii.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE