Po zeszłorocznej konferencji Biogas PowerON 2023, w której wzięło udział ponad 130 uczestników z ponad 22 krajów, organizatorzy ogłaszają kolejną edycję wydarzenia. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 września 2024 r. w Kopenhadze w Danii.

Reklama


W obliczu kryzysu energetycznego i skupienia się Europy na niezależności energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym w 2024 r. biogaz będzie nadal zyskiwał na popularności. Nadchodzące lata będą stanowić kluczowy punkt zwrotny dla dynamicznego rozwoju i zwiększania produkcji biogazu. Inicjatywy takie jak Partnerstwo Przemysłowe na rzecz Biometanu (BIP) zapoczątkowane 28 września 2022 r. mają na celu wspieranie celu UE, jakim jest osiągnięcie do 2023 r. zrównoważonej produkcji biometanu na poziomie 35 mld m3 rocznie, tworząc podwaliny pod trwały wzrost potencjału biogazu do roku 2050 r. uznane za opłacalne rozwiązanie mające na celu ograniczenie importu gazu ziemnego z Rosji, wymagające inwestycji o szacunkowej wartości 37 miliardów euro w tym okresie.

Tegoroczna edycja Biogas PowerON 2024 skupi się na ciekawych prezentacjach i dyskusjach panelowych.

Kluczowe tematy:

 • Przegląd europejskich i krajowych regulacji i przepisów
 • Rewitalizacja zielonej energii: wpływ zmienionej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej na biometan
 • Status BIP w kształtowaniu regulacji europejskich
 • Refleksja nad celem 35 miliardów metrów sześciennych: ocena postępu i przyszłych kierunków po RePowerEU
 • Zapewnienie zrównoważonego wzrostu: strategie finansowania innowacji w zakresie biometanu
 • Od planu do produkcji na pełną skalę – jak zaplanować i zrealizować udany projekt biogazowy
 • Rola infrastruktury gazowej w dekarbonizacji sektora energetycznego UE
 • Najnowsze osiągnięcia technologiczne w uszlachetnianiu biogazu do biometanu
 • Produkcja BioLNG
 • Zgazowanie hydrotermalne i produkcja biometanu 2G: status technologii
 • Wyzwania i szanse stojące przed producentami biogazu
 • Najnowsze rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo produkcji i transportu biometanu

Wśród prelegentów znajdą się:
Ari Suomilammi, kierownik produkcji biogazu, Gasum
Reinhard Klimeck, wiceprezes, starszy programista biznesowy, Nature Energy
Victor Bernabeu, dyrektor Eurogas
Christian Eilert, kierownik sprzedaży na Niemcy, EnviTec
Sebastien Wagemans, dyrektor ds. rozwoju biznesu – Renewable Gases Europe, Engie

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE