Biomasa na rynku Unii Europejskiej, czyli EUTR w pigułce

Biomasa przeznaczana na cele energetyczne winna być poddawana dokładnym badaniom

EUTR czyli Rozporządzenie nr 995/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające obowiązki dla podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek Unii Europejskiej zostało opublikowane 20.10.2010 roku i na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje od 3.03.2013 roku. To właśnie z niego zaczerpnięto System Należytej Staranności używany dziś w obszarze biomasy na cele energetyczne. Celem Rozporządzenia EUTR jest: powstrzymanie handlu nielegalnym…

czytaj więcej »

Pellety drzewne i ich certyfikacja

System certyfikacji to potwierdzenie przez niezależny podmiot (tzw. stronę trzecią) spełnienia wymagań określonych norm, parametrów technicznych lub ustanowionych standardów. Certyfikacja może dotyczyć poprawności  prowadzonych procesów produkcyjnych, jak również jakości samego wyrobu. W przypadku certyfikacji pelletu zakres certyfikacji dotyczy zarówno jego wytwarzania, jak i jakości. W przypadku pelletu ustanowiona certyfikacja stosuje się wyłącznie do nieprzemysłowej sprzedaży, czyli tylko dla klienta detalicznego. Firma udzielająca…

czytaj więcej »

Drewno na cele energetyczne, czyli drewno energetyczne

drewno

Z końcem listopada 2016 roku pojawił się pierwszy projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych i fizyko-chemicznych drewna energetycznego, którego treść została mocno oprotestowana zarówno przez środowisko „drzewiarzy” jak i „energetyków”. Zgodnie z art. 119a Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw minister właściwy do spraw środowiska został…

czytaj więcej »