Aukcja OZE bez rozstrzygnięcia. Zabrakło chętnych

Aukcja OZE

Czwarta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostała bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert.


Zapraszamy na III Kongres Biometanu! Kliknij w baner i sprawdź szczegóły!


To aukcja oznaczona jako AZ/4/2020, która została przeprowadzona 12 listopada. Przeznaczona była dla nowych instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż rolniczy oraz instalacji wykorzystujących biomasę, o mocy nie większej niż 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła ponad 0,37 TWh o wartości blisko 167 mln zł.

Aukcja nie została rozstrzygnięta, ponieważ nie zgłosiła się wymagana liczba oferentów. Zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Wyniki aukcji są publikowane sukcesywnie w Informacjach Prezesa URE w sekcji Aukcje OZE-Ogłoszenia i wyniki aukcji oraz na stronie BIP w zakładce Aukcje OZE.

 Trwa aukcja przeznaczona dla nowych biogazowni rolniczych o mocy powyżej 1 MW.

  • Do tej pory Prezes URE ogłosił wyniki czterech aukcji. Dwie aukcje zakończyły się bez rozstrzygnięcia.
  • W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść 27,4 mld złotych.
  • Wsparciem może zostać objęty wolumen max. 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych.
  • Duża część wsparcia przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy pow. 1 MW (blisko 46,3 TWh energii do zakontraktowania o wartości ponad 14 mld zł).

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: URE
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski

bem